Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Choćebuz
+49 355 486448-0
Foto von  Marcin Szczepański, M.A.
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański, M.A.

wědomostny sobudźěłaćer, Choćebuz

e-mail: marcin.szczepanski@serbski-institut.de


Dźěłowe wobłuki

  • leksikografija
  • kompjuterowa analyza a předźěłanje tekstow
  • elektroniske wobdźěłanje datow, programěrowanje a wuwiwanje internetowych poskitkow


ProjektyVita

  • 1995 do 2002 studij južnosłowjanskeje filologije (serbišćina) na Waršawskej uniwersiće
  • 1999 do 2000 studij serbšćiny Lipšćanskej uniwersiće (stipendij Załožby za serbski lud)
  • wot 2009 projektowy sobudźěłaćer wotrjada za rěčespyt w Serbskim instituće z. t. w Choćebuzu


Publikacije (wuběr)

Online-publikacije a wuslědki online-projektow

Nastawki

  • Das Monitoring des sorbischen Schrifttums Grundlagen und erster Jahresbericht eines neuen Forschungsvorhabens, w: Lětopis 68 (2021) 1, s. 77-136 (sobuawtorstwo: Hauke Bartels, Fabian Kaulfürst, Sonja Wölke)
  • Modelowanie danych do słownika elektronicznego na przykładzie artykułów słownika A. Muki, w: В. Моторний, D. Scholze (Hrsg.), Питання сорабістики / Prašenja sorabistiki – Матеріали XIII Міжнародного сорабістичного семінару, 7-8 жовтня 2012 р., Львів-Budyšin 2012, s. 26–61
  • Próba rekonstrukcji łużyckiego rozwoju prasłowiańskich grup pŕ, tŕ, kŕ w świetle zapisów Mikołaja Jakubicy, w: T. Jaworski, W. Pyżewicz, (wud.), Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy – Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 3, Zielona Góra 2001, s. 107-116 (sobuautorka: E. Siatkowska); a w: E. Siatkowska, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000