Wutwar internetoweho portala wo hornjoserbšćinje

2018 wozjewi so analognje k portalej dolnoserbski.de koncipowany internetowy rěčny portal hornjoserbsce.de, wobsahowacy jako zazběh efektiwnje wužiwajomnu onlineprezentaciju “Rěčnych kućikow”, kotraž so z toho časa lětnje wo z metadatami wobohaćene přinoški předchadźaceho lěta rozšěrja. Hnydomny wutwar strony njebě falowacych kapacitow dla předwidźany. Diskusije wo dalšim wuwiću internetoweje strony soblex.de, kotruž SI sobu njese, wužadachu sej změnu tutoho planowanja. W tym zwisku wuwi so kónc 2018/spočatk 2019 w mjezsobnych rozmołwach (internje, ze Załožbu a z wuwiwarjom strony soblex.de, B. Baierom) zhromadna strategija za dalše wuwiće. Wona předwidźi sukcesiwne přewzaće systema soblex do zamołwitosće SI a jeho perspektiwisku integraciju do strony hornjoserbsce.de. Zaměr je postupne wobohaćenje dotal na soblex přistupnych informacijow wo dalše leksikografiske resursy při wobkedźbowanju etablěrowanych leksikografiskich zasadow.
Jako prěnje ma so Němsko-hornjoserbski słownik (1989/91 = DOW=alt), kotryž je so w projekće Wutwar normatiwneje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu (faza II) za wuhódnoćenje serbskorěčneho materiala retrodigitalizował, podobnje kaž delnjoserbsko-němske słowniki na stronje dolnoserbski.de/ndw w internetowej wersiji wozjewić. To je zdobom wuměnjenje za jeho zwjazanje ze soblex. Jako dalši krok ma so tež “Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki” (2006) na tute wašnje k dispoziciji stajić.


Wuslědki

12/2020: wozjewjenje DOW 1989/1991-digitalnje jako druhi modul portala
wot 07/2019: rozšěrjenje modula “Rěčne kućiki” wo přinoški z předchadźaceho lěta (dotal inkl. 2020)

Nawod projekta: Hauke Bartels, dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 03/2022)
Na projekće wobdźěleni: Astrid Schmiedelowa, Marcin Szczepański, Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Thomas Menzel, Wito Bejmak, Měrćin Bałcar (hač do 03/2022), Bernhard Baier (eksterny)