Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa, dr. Sonja WölkowaMěniće snano


wuslědk za"Adria": 1 hesłow namakał


Adriatisches Meer
hornjoserbsce
Jadranske morjo (morjo)
tež
Adriatiske morjo
kontinent
Europa
stat/region
Italska, Chorwatska, Słowjenska, Albanska, Montenegro