Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Botsuaner": 2 hesłow namakał


Botsuaner
hornjoserbsce
Botswanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana
Botsuanerin
hornjoserbsce
Botswanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana