Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa, dr. Sonja Wölkowa

wuslědk za"Indonesien": 1 hesłow namakał


Indonesien Jakarta
hornjoserbsce
Indoneska (stat)
tež
Indoneziska
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija