Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Zwickau": 2 hesłow namakał


Zwickau
hornjoserbsce
Zwickau (město)
tež
Šwikawa
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Zwickauer Mulde
hornjoserbsce
Zwickauska Modłej, Gsg Modłeje, D/Lsg Modłeji (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska