Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Bay": 7 hesłow namakał


Baffin Bay
hornjoserbsce
Baffinski zaliw (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
Grönlandska, Kanada
Bayer
hornjoserbsce
Bayer (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bayerin
hornjoserbsce
Bayerka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
bayerisch
hornjoserbsce
bayerski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
baworski zestarjace
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bayerischer Wald
hornjoserbsce
Bayerski lěs (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bayern München
hornjoserbsce
Bayerska (dźělny stat)
tež
Baworska zestarjace
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hudsonbay
hornjoserbsce
Hudsonowy zaliw (zaliw)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada