Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Brasilia": 5 hesłow namakał


Brasilia
hornjoserbsce
Brasilia, Gsg Brasilije (hłowne město)
tež
Brazilija
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianer
hornjoserbsce
Brazilčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianerin
hornjoserbsce
Brazilčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
brasilianisch
hornjoserbsce
brazilski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianisches Bergland
hornjoserbsce
Brazilski hórski kraj (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska