Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Dhabi": 3 hesłow namakał


Abu Dhabi
hornjoserbsce
Abu Dhabi m, Gsg Abu Dhabija / indekl. (dźělny stat)
kontinent
Azija
stat/region
Zjednoćene arabske emiraty
Abu Dhabi
hornjoserbsce
Abu-Dhabi m, Gsg Abu Dhabija / indekl. (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Zjednoćene arabske emiraty
abu-dhabisch
hornjoserbsce
abu-dhabiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Zjednoćene arabske emiraty