Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Kirgisisch": 2 hesłow namakał


Kirgisisch
hornjoserbsce
kirgišćina (rěč)
tež
kirgiska rěč; kirgizišćina; kirgiziska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
kirgisisch
hornjoserbsce
kirgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
kirgiziski
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan