Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Kleine": 3 hesłow namakał


Kleine Antillen
hornjoserbsce
Małe Antile (skupina kupow)
kontinent
Amerika
stat/region
wuchodna Karibika
Kleine Sunda-Inseln
hornjoserbsce
Małe Sundaske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Kleine Syrte hist Golf von Gabès
hornjoserbsce
Mała Syrta (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska