Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Magdeburg": 2 hesłow namakał


Magdeburg
hornjoserbsce
Magdeburg (hłowne město)
tež
Dźěwin
kontinent
Europa
stat/region
Saksko-Anhaltska → Němska
Magdeburger Börde
hornjoserbsce
Magdeburgska berda (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska