Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Malawi": 2 hesłow namakał


Malawi Lilongwe
hornjoserbsce
Malawi (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Malawi
Malawisee
hornjoserbsce
Malawiski jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija, Malawi, Mosambik