Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Myanmar": 4 hesłow namakał


hornjoserbsce
Myanmar (stat)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Myanmare
hornjoserbsce
Myanmarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar
Myanmarin
hornjoserbsce
Myanmarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar
myanmarisch
hornjoserbsce
myanmarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar