Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Niederlande": 3 hesłow namakał


Niederlande Amsterdam
hornjoserbsce
Nižozemska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
zapadna Europa
Niederländer
hornjoserbsce
Nižozemjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niederländerin
hornjoserbsce
Nižozemjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska