Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Panama": 6 hesłow namakał


hornjoserbsce
Panama (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Srjedźna Amerika
Panama-Stadt
hornjoserbsce
Panama (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
Panamaer
hornjoserbsce
Panamjan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Panamačan
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
Panamaerin
hornjoserbsce
Panamjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Panamačanka
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
panamaisch
hornjoserbsce
panamski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
panamaski
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
Panamakanal
hornjoserbsce
Panamaski kanal (kanal)
kontinent
Amerika
stat/region
Panama