Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Südkorea": 4 hesłow namakał


Südkorea Seoul
hornjoserbsce
Južna Koreja (stat)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Azija
Südkoreaner
hornjoserbsce
Južnokorejčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
Südkoreanerin
hornjoserbsce
Južnokorejčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
südkoreanisch
hornjoserbsce
južnokorejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja