Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Santo": 4 hesłow namakał


Santo Domingo
hornjoserbsce
Santo Domingo (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Dominikanska republika
Santomeer
hornjoserbsce
Santomejčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
Santomeerin
hornjoserbsce
Santomejčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
santomeisch
hornjoserbsce
santomejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe