Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Saudi": 5 hesłow namakał


Saudi
hornjoserbsce
Sawdičan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Saudičan
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Araber
hornjoserbsce
Sawdi-Arab (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Saudi-Arab
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Araberin
hornjoserbsce
Sawdi-Arabka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Saudi-Arabka
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Arabien Riad
hornjoserbsce
Sawdi-Arabska (stat)
tež
Saudi-Arabska
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
saudi-arabisch
hornjoserbsce
sawdi-arabski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
saudi-arabski
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska