Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Senke": 3 hesłow namakał


Kaspische Senke
hornjoserbsce
Kaspiska dolina (nižina)
tež
Kaspiska nurina
kontinent
Europa, Azija
stat/region
juhozapadna Azija
Turfan-Senke
hornjoserbsce
Turfanska dolina (dolina )
tež
Turfanska nurina
kontinent
Azija
stat/region
China
Turpan-Senke
hornjoserbsce
Turfanska dolina (dolina )
tež
Turfanska nurina
kontinent
Azija
stat/region
China