Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Simbabwe": 3 hesłow namakał


Simbabwe Harare
hornjoserbsce
Simbabwe m indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Simbabwer
hornjoserbsce
Simbabwečan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Simbabwe
Simbabwerin
hornjoserbsce
Simbabwečanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Simbabwe