Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Spree": 3 hesłow namakał


Oder-Spree-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-sprjewiny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Spree
hornjoserbsce
Sprjewja (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Spreewald
hornjoserbsce
Błóta (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska