Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"georgisch ": 2 hesłow namakał


georgisch
hornjoserbsce
georgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Georgiska
Georgisch
hornjoserbsce
georgišćina (rěč)
tež
georgiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska