Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa


wuslědk za"walisisch": 2 hesłow namakał


walisisch kymrisch
hornjoserbsce
waliziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Walisisch
hornjoserbsce
walizišćina (rěč)
tež
waliziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska