helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wutwar internetoweho portala wo hornjoserbšćinje


2018 wozjewi so analognje k portalej dolnoserbski.de koncipowany internetowy rěčny portal hornjoserbsce.de, wobsahowacy jako zazběh efektiwnje wužiwajomnu onlineprezentaciju „Rěčnych kućikow“, kotraž so z toho časa lětnje wo z metadatami wobohaćene přinoški předchadźaceho lěta rozšěrja. Hnydomny wutwar strony njebě falowacych kapacitow dla předwidźany. Diskusije wo dalšim wuwiću internetoweje strony soblex.de, kotruž SI sobu njese, wužadachu sej změnu tutoho planowanja. W tym zwisku wuwi so kónc 2018/spočatk 2019 w mjezsobnych rozmołwach (internje, ze Załožbu a z wuwiwarjom strony soblex.de, B. Baierom) zhromadna strategija za dalše wuwiće. Wona předwidźi sukcesiwne přewzaće systema soblex do zamołwitosće SI a jeho perspektiwisku integraciju do strony hornjoserbsce.de. Zaměr je postupne wobohaćenje dotal na soblex přistupnych informacijow wo dalše leksikografiske resursy při wobkedźbowanju etablěrowanych leksikografiskich zasadow.
Jako prěnje ma so Němsko-hornjoserbski słownik (1989/91 = DOW=alt), kotryž je so w projekće Wutwar normatiwneje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu (faza II) za wuhódnoćenje serbskorěčneho materiala retrodigitalizował, podobnje kaž delnjoserbsko-němske słowniki na stronje dolnoserbski.de/ndw w internetowej wersiji wozjewić. To je zdobom wuměnjenje za jeho zwjazanje ze soblex. Jako dalši krok ma so tež „Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki“ (2006) na tute wašnje k dispoziciji stajić.

Nawod projekta: Hauke Bartels, Sonja Wölkowa
Wobdźěłanje projekta: Astrid Schmiedel, Marcin Szczepański, Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Thomas Menzel, Měrćin Bałcar
Poradźowanje/podpěra: Wito Bejmak, Bernhard Baier (eksternje)
Wuslědki:
12/2020 wozjewjenje DOW 1989/1991-digitalnje jako druhi modul portala; medijowa zdźělenka
Rozšěrjenja modula "Rěčne kućiki" wo přinoški z předchadźaceho lěta (07/2019: 2018; 08/2020: 2019)

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN