SERVI (1975-2005). Pioněraj elektroniskeje hudźby

Skupina „Servi pacis“ (sb. słužownik měra, pozdźišo SERVI) bu 1975 wot dweju maturantow Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule Budyšin załožena. Ze swojim eksperimentelnym stilom pohibowaše so skupina jasnje zwonka kulturnopolitiskeho kruha NDR a hraješe spočatnje nimale bjezwuwzaćnje w cyrkwinskej wokolinje. Studija čłonow dla přepołoži so dźěławosć wot 1979 z Łužicy do Berlina. Wot 1981 dźěłaše duwo jenož hišće we wobłuku elektroniskeje hudźby. Wot 1983 wuchadźachu priwatnje produkowane zynkonošaki, kotrež smědźachu so w NDR swobodnje předawać. Najebać wobkedźbowanja statneje bjezstrašnosće dósta SERVI w samsnym lěće statnu hrajersku dowolnosć a wustupowaše wotnětka hłownopowołansce. Skupina liči hač do dźensnišeho k pioněram elektroniskeje hudźby w NDR. Z politiskim přewrótom 1989/90 so koncertna dźěławosć nahle přetorhny. Skupina SERVI pokročowaše swoju dźěławosć w nakładnistwowym, wuhotowanskim a hudźbnoorganizatoriskim wobłuku hač k swojim rozpušćenju w lěće 2005.

Slědźerski projekt nawjazuje bjezposrědnje na wuslědki projekta třećich srědkow, kotryž přewjedźe so w lětach 2020 do 2022 k serbskemu kulturnemu a kreatiwnemu hospodarstwu w transformaciji. Stawizny skupiny SERVI maja so rekonstruować a steja z tym eksemplarisce za změnu serbskeho kulturneho a kreatiwneho sektora. Přepytować ma so zwjazanje etniskich strategijow sebjezawěsćenja a ekonomiskeje walorizacije před pozadkom towaršnostneho přewróta 1989/90 a so měnjaceho hudźbneho sektora.

Nawod projekta: Theresa Jacobsowa