Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Kenia": 4 hesłow namakał


Kenia Nairobi
hornjoserbsce
Kenija (stat)
tež
Kenia, Gsg Kenije
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Kenianer
hornjoserbsce
Keničan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija
Kenianerin
hornjoserbsce
Keničanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija
kenianisch
hornjoserbsce
keniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija