Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Benin": 4 hesłow namakał


hornjoserbsce
Benin (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Beniner
hornjoserbsce
Beninjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Benin
Beninerin
hornjoserbsce
Beninjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Benin
beninisch
hornjoserbsce
beninski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Benin