Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Berlin": 4 hesłow namakał


Berlin
hornjoserbsce
Berlin (hłowne město)
tež
Barlin
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Berliner
hornjoserbsce
Berlinjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Berlinerin
hornjoserbsce
Berlinjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
berlinisch
hornjoserbsce
Berlinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska