Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Bern": 2 hesłow namakał


Alt Döbern
hornjoserbsce
Stara Darbnja (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bern
hornjoserbsce
Bern (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska