Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Peru": 4 hesłow namakał


Peru Lima
hornjoserbsce
Peru m, Gsg Peruwa / indekl (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Peruaner
hornjoserbsce
Peručan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Peru
Peruanerin
hornjoserbsce
Peručanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Peru
peruanisch
hornjoserbsce
peruski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Peru