Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Aserbaidschan": 5 hesłow namakał


Aserbaidschan Baku
hornjoserbsce
Azerbajdźan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Aserbaidschaner
hornjoserbsce
Azerbajdźanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Aserbaidschanerin
hornjoserbsce
Azerbajdźanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanšćina (rěč)
tež
azerbajdźanska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan