Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Aserbaidschanisch": 2 hesłow namakał


aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanšćina (rěč)
tež
azerbajdźanska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan