Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Dschibuti": 5 hesłow namakał


Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibuti m, Gsg Dźibutija / indekl (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Dschibuti Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibuti m, Gsg Dźibutija / indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
dschibutisch
hornjoserbsce
dźibutiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Einwohner von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Einwohnerin von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti