Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Elbe": 6 hesłow namakał


Elbe
hornjoserbsce
Łobjo (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Lübeck-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-Lübeckski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Seitenkanal
hornjoserbsce
Łobjowy pobóčny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Gelber Fluss Huang He
hornjoserbsce
Žołta rěka (rěka)
tež
Huang He
kontinent
Azija
stat/region
China
Gelbes Meer
hornjoserbsce
Žołte morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Chinske morjo