Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
Alb, de, Ems, He, la, N, Nil, Ob, plt, Po, s, St


wuslědk za"El": 128 hesłow namakał


Andorra la Vella
hornjoserbsce
Andorra la Vella (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Andorra
Apenninenhalbinsel
hornjoserbsce
Apenninska połkupa (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Arabische Halbinsel
hornjoserbsce
Arabska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Ärmelkanal Straße von Dover
hornjoserbsce
Doverski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Wulka Britaniska
Asandeschwelle Nordäquatorialschwelle
hornjoserbsce
Azandski próh (próh)
tež
Azandeski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Baffininsel
hornjoserbsce
Baffinska kupa (kupa )
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Balkanhalbinsel
hornjoserbsce
Balkan (połkupa)
tež
Balkanska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
juhowuchodna Europa
Belgien Brüssel
hornjoserbsce
Belgiska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
zapadna Europa
Belgier
hornjoserbsce
Belgičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Belgierin
hornjoserbsce
Belgičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
belgisch
hornjoserbsce
belgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Belgisch-Kongo hist Demokratische Republik Kongo
hornjoserbsce
Belgiski Kongo hist (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Belgrad
hornjoserbsce
Běłohród (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Serbiska
Belize Belmopan
hornjoserbsce
Belize m, Gsg Beliz(e)a / indekl (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
centralna Afrika
Belizer
hornjoserbsce
Belizečan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Belize
Belizerin
hornjoserbsce
Belizečanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Belize
belizisch
hornjoserbsce
belizeski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Belize
Belmopan
hornjoserbsce
Belmopan (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Belize
Benelux
hornjoserbsce
Benelux m, Gsg Beneluxa / indekl (region)
tež
Beneluxske staty; Beneluxowe staty
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska, Nižozemska, Luxemburgska
Beneluxstaaten
hornjoserbsce
Benelux m, Gsg Beneluxa / indekl (region)
tež
Beneluxske staty; Beneluxowe staty
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska, Nižozemska, Luxemburgska
Britische Inseln
hornjoserbsce
Britiske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Brüssel
hornjoserbsce
Brüssel (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Burmesische Randschwellen
hornjoserbsce
Burmaske nakromne prohi (próh)
kontinent
Azija
stat/region
Burma
Dardanellen
hornjoserbsce
Dardanele plt (mórski přeliw)
tež
Dardanelle plt
kontinent
Europa
stat/region
Turkowska
Eifel
hornjoserbsce
Eifelske horiny (horiny)
tež
Eifel f, Gsg Eifele, Dsg/Lsg Eifeli
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Belgiska, Luxemburg
El Salvador San Salvador
hornjoserbsce
El Salvador (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Srjedźna Amerika
Elba
hornjoserbsce
Elba (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Elbe
hornjoserbsce
Łobjo (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Lübeck-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-Lübeckski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Seitenkanal
hornjoserbsce
Łobjowy pobóčny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbsandsteingebirge
hornjoserbsce
Połobske pěskowčiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elfenbeinküste Yamoussoukro
hornjoserbsce
Słonowinowy pobrjóh (stat)
tež
Côte d’Ivoire indekl
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Elista
hornjoserbsce
Elista (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Kalmykska → Ruska
Elsass
hornjoserbsce
Elsaska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringen
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringer
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringerin
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
elsass-lothringisch
hornjoserbsce
elsasko-lothringski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsässer
hornjoserbsce
Elsasčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsässerin
hornjoserbsce
Elsasčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
elsässisch
hornjoserbsce
elsaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Europäisches Mittelmeer Mittelmeer
hornjoserbsce
Europske srjedźne morjo (morjo)
kontinent
Europa, Azija, Afrika
stat/region
Fichtelgebirge
hornjoserbsce
Šmrěčiny plt, Gsg Šmrěčin, Šmrěčinow (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Fidschi-Inseln
hornjoserbsce
Fidźiske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Fidźiske kupy
Galapagosinseln
hornjoserbsce
Galapagoske kupy (skupina kupow)
tež
Galapagosy plt
kontinent
Amerika
stat/region
Ekwador
Gelber Fluss Huang He
hornjoserbsce
Žołta rěka (rěka)
tež
Huang He
kontinent
Azija
stat/region
China
Gelbes Meer
hornjoserbsce
Žołte morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Chinske morjo
Große Sundainseln
hornjoserbsce
Wulke Sundaske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Havel
hornjoserbsce
Habola (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Havelland
hornjoserbsce
Habolski kraj (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Helgoland
hornjoserbsce
Helgoland (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Helsinki
hornjoserbsce
Helsinki (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Hinterindische Halbinsel Hinterindien
hornjoserbsce
Zadnjoindiska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Iberische Halbinsel Pyrenäenhalbinsel
hornjoserbsce
Iberiska połkupa (połkupa)
tež
Pyrenejska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
Španiska, Portugalska, Andorra, Gibraltar
Israel Jerusalem
hornjoserbsce
Israel (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Israeli (der)
hornjoserbsce
Israelčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
Israeli (die)
hornjoserbsce
Israelčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
israelisch
hornjoserbsce
israelski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
Kanarische Inseln
hornjoserbsce
Kanariske kupy (skupina kupow)
kontinent
Afrika
stat/region
Španiska
Karaginski-Insel
hornjoserbsce
Karaginska kupa (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Karolinen-Inseln
hornjoserbsce
Karolinske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Mikroneziska, Palau
Kasachische Schwelle
hornjoserbsce
Kazachski próh (próh)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Kelte
hornjoserbsce
Kelt (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Kelta m
kontinent
Europa
stat/region
Keltin
hornjoserbsce
Keltowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Keltisch
hornjoserbsce
keltiska rěč (rěč)
kontinent
Europa
stat/region
keltisch
hornjoserbsce
keltiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kieler Bucht
hornjoserbsce
Kielski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Kisuaheli Suaheli
hornjoserbsce
kisuahelšćina (rěč)
tež
kisuahelska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Kleine Sunda-Inseln
hornjoserbsce
Małe Sundaske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Kommandeur-Inseln
hornjoserbsce
Komanderske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Koreanische Halbinsel
hornjoserbsce
Korejska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerna Koreja, Južna Koreja
Lundaschwelle
hornjoserbsce
Lundaski próh (próh )
kontinent
Afrika
stat/region
Angola, Sambija
Magellanstraße
hornjoserbsce
Magellanski přeliw (mórski přeliw )
kontinent
Amerika
stat/region
Chile
Malaien-Halbinsel
hornjoserbsce
Malajska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar, Thailandska, Malajzija
Malaiische Halbinsel
hornjoserbsce
Malajska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar, Thailandska, Malajzija
Mentawai-Inseln
hornjoserbsce
Mentawajske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
mitteldeutsch
hornjoserbsce
srjedźoněmski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mitteldeutschland
hornjoserbsce
srjedźna Němska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mitteleuropa
hornjoserbsce
srjedźna Europa (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Mitteleuropäer
hornjoserbsce
Srjedźoeuropjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Mitteleuropäerin
hornjoserbsce
Srjedźoeuropjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
mitteleuropäisch
hornjoserbsce
srjedźoeuropski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Mittellandkanal
hornjoserbsce
Srjedźokrajny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mittelmeer
hornjoserbsce
Srjedźozemske morjo (morjo)
tež
Srjedźne morjo
kontinent
Europa, Afrika, Azija
stat/region
Mittelsibirisches Bergland
hornjoserbsce
Srjedźosibirski hórski kraj (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Mosel
hornjoserbsce
Mosel (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Neu-Delhi
hornjoserbsce
New Delhi (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Neuseeland Wellington
hornjoserbsce
Nowoseelandska (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Pacifiski ocean
Neuseeländer
hornjoserbsce
Nowoseelandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Neuseeländerin
hornjoserbsce
Nowoseelandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
neuseeländisch
hornjoserbsce
nowoseelandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Neusibirische Inseln
hornjoserbsce
Nowosibirske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Neuzelle
hornjoserbsce
Nowa Cala (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niederguineaschwelle
hornjoserbsce
Delnjoginejski próh (próh )
tež
Delnjoguineski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Nigerdelta
hornjoserbsce
Nigerowy delta (krajina)
kontinent
Afrika
stat/region
Nigerija
Nordäquatorialschwelle Asandeschwelle
hornjoserbsce
Sewjeroekwatorialny próh (próh)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Nordfriesische Inseln
hornjoserbsce
Sewjerofriziske kupy (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oberguineaschwelle
hornjoserbsce
Hornjoginejski próh (próh )
tež
Hornjoguineski próh
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Oder-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostfriesische Inseln
hornjoserbsce
Wuchodofriziske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Palau-Inseln
hornjoserbsce
Palauske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Palau
Peloponnes
hornjoserbsce
Peloponnes (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Pyrenäenhalbinsel Iberische Halbinsel
hornjoserbsce
Pyrenejska połkupa (połkupa)
tež
Iberiska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
Španiska, Portugalska, Andorra, Gibraltar
Ryukyu-Inseln
hornjoserbsce
Ryukyuske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Selenga
hornjoserbsce
Selenga (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska, Ruska
Seychellen
hornjoserbsce
Seychelle (skupina kupow)
kontinent
Afrika
stat/region
Seychelle
Seychellen
hornjoserbsce
Seychelle (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Indiski ocean
Shetlandinseln
hornjoserbsce
Shetlandske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Sinai-Halbinsel
hornjoserbsce
połkupa Sinai (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Egyptowska
Skandinavische Halbinsel
hornjoserbsce
Skandinawiska połkupa (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Somali-Halbinsel
hornjoserbsce
Somaliska połkupa (połkupa)
kontinent
Afrika
stat/region
Somali
Spratly-Inseln
hornjoserbsce
Spratlyske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Južnochinske morjo
Suaheli
hornjoserbsce
suahelšćina (rěč)
tež
suahelska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Suaheli (der)
hornjoserbsce
Suaheličan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Suaheli (die)
hornjoserbsce
Suaheličanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Sulu-Inseln
hornjoserbsce
Suluske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Filipiny
Taimyr-Halbinsel
hornjoserbsce
Tajmyrska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Tellatlas
hornjoserbsce
Tellowy atlas (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Marokko
Tschuktschen-Halbinsel
hornjoserbsce
Čukčiska połkupa (połkupa)
tež
Čukotka
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Turgai-Tafelland
hornjoserbsce
Turgajski taflojty kraj (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Venezuela Caracas
hornjoserbsce
Venezuela (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Vogelsberg
hornjoserbsce
Vogelsberg (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Weichsel
hornjoserbsce
Wisła (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Weiße Elster
hornjoserbsce
Běły Halštrow (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Wellington
hornjoserbsce
Wellington (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Wrangel-Insel
hornjoserbsce
Wrangelska kupa (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Zentralafrikanische Schwelle
hornjoserbsce
Centralnoafriski próh (próh )
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika