Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
die, El, N, Rio, Tili


wuslědk za"Nil": 5 hesłow namakał


Blauer Nil
hornjoserbsce
Módry Nil (rěka)
kontinent
Afrika
stat/region
Sudan, Etiopiska
Manila
hornjoserbsce
Manila (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Filipiny
Nilbecken
hornjoserbsce
Nilowa žłobina (žłobina)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerna Egyptowska
Nilgiri-Berge
hornjoserbsce
Nilgiriske hory (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Weißer Nil
hornjoserbsce
Běły Nil (rěka)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika