Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Mittelmeer": 2 hesłow namakał


Europäisches Mittelmeer Mittelmeer
hornjoserbsce
Europske srjedźne morjo (morjo)
kontinent
Europa, Azija, Afrika
stat/region
Mittelmeer
hornjoserbsce
Srjedźozemske morjo (morjo)
tež
Srjedźne morjo
kontinent
Europa, Afrika, Azija
stat/region