Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
El, s


wuslědk za"Ems": 5 hesłow namakał


Chiemsee
hornjoserbsce
Chiemski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Dortmund-Ems-Kanal
hornjoserbsce
Dortmundsko-emski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ems
hornjoserbsce
Ems (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ems-Jade-Kanal
hornjoserbsce
Emsko-jadeski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Themse
hornjoserbsce
Themse (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska