Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
See, São, de, El, He, la, N, Ob, Po, St


wuslědk za"s": 1154 hesłow namakał


Abasine
hornjoserbsce
Abazin (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Abazina m
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Abasinin
hornjoserbsce
Abazinka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
abasinisch
hornjoserbsce
abazinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Abasinisch
hornjoserbsce
abazinšćina (rěč)
tež
abazinska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Abchase
hornjoserbsce
Abchaz (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Abchaza m
kontinent
Europa
stat/region
Abchaziska → Georgiska
Abchasien Sochumi
hornjoserbsce
Abchaziska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
Abchasin
hornjoserbsce
Abchazowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Abchaziska → Georgiska
abchasisch
hornjoserbsce
abchaziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Abchaziska → Georgiska
Abchasisch
hornjoserbsce
abchazišćina (rěč)
tež
abchaziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Abchaziska → Georgiska
Abessinien hist Äthiopien
hornjoserbsce
Abesinska (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerowuchodna Afrika
abu-dhabisch
hornjoserbsce
abu-dhabiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Zjednoćene arabske emiraty
Addis Abeba
hornjoserbsce
Addis Abeba (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska
Adriatisches Meer
hornjoserbsce
Jadranske morjo (morjo)
tež
Adriatiske morjo
kontinent
Europa
stat/region
Italska, Chorwatska, Słowjenska, Albanska, Montenegro
Adschare
hornjoserbsce
Adźarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Adźarska → Georgiska
Adscharien Batumi
hornjoserbsce
Adźarska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
Adscharin
hornjoserbsce
Adźarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Adźarska → Georgiska
adscharisch
hornjoserbsce
adźarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Adźarska → Georgiska
adygeisch
hornjoserbsce
adygiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Adygiska → Ruska
Adygeisch
hornjoserbsce
adygišćina (rěč)
tež
adygiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Adygiska → Ruska
afghanisch
hornjoserbsce
afghanski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
afghaniski
kontinent
Azija
stat/region
Afghanistan
Afghanistan Kabul
hornjoserbsce
Afghanistan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija, centralna Azija
Afrikaans
hornjoserbsce
afrikaanšćina (rěč)
tež
afrikaanska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
afrikaans
hornjoserbsce
afrikaanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
afrikanisch
hornjoserbsce
afriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ägäisches Meer
hornjoserbsce
Egejske morjo (morjo)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Grjekska, Turkowska
ägyptisch
hornjoserbsce
egyptowski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska
Alaska
hornjoserbsce
Alaska (połkupa)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Alaskakette
hornjoserbsce
Alaskaski rjećaz (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
albanisch
hornjoserbsce
albanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Albanska
Albanisch
hornjoserbsce
albanšćina (rěč)
tež
albanska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Albanska
algerisch
hornjoserbsce
algeriski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
algerski
kontinent
Afrika
stat/region
Algeriska
Amazonas
hornjoserbsce
Amaconas (rěka)
tež
Amazonas
kontinent
Amerika
stat/region
Němska
Amazonastiefland
hornjoserbsce
Amaconasowa nižina (nižina)
tež
Amazonasowa nižina
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
amerikanisch
hornjoserbsce
ameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
amerikanisch
hornjoserbsce
ameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Amharisch
hornjoserbsce
amharšćina (rěč)
tež
amharska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska
Ammersee
hornjoserbsce
Ammerski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Amsterdam
hornjoserbsce
Amsterdam (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
andorranisch
hornjoserbsce
andorraski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Andorra
Anglo-Ägyptischer Sudan hist Sudan
hornjoserbsce
Anglo-egyptowski Sudan (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerowuchodna Afrika
angolanisch
hornjoserbsce
angolski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Angola
Apenninenhalbinsel
hornjoserbsce
Apenninska połkupa (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
äquatorialguineisch
hornjoserbsce
ekwatorialnoginejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ekwatorialna Gineja
arabisch
hornjoserbsce
arabski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Arabisch
hornjoserbsce
arabšćina (rěč)
tež
arabska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Arabische Halbinsel
hornjoserbsce
Arabska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Arabisches Meer
hornjoserbsce
Arabske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Aralsee
hornjoserbsce
Aralski jězor (jězor)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan, Uzbekistan
argentinisch
hornjoserbsce
argentinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Argentinska
Arkansas
hornjoserbsce
Arkansas (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Arktis
hornjoserbsce
Arktika (region)
kontinent
Sewjerna Amerika, Azija, Europa
stat/region
Arktischer Ozean
hornjoserbsce
Arktiski ocean (ocean)
kontinent
Arktika
stat/region
armenisch
hornjoserbsce
armenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Armenska
Armenisch
hornjoserbsce
armenšćina (rěč)
tež
armenska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Armenska
Asandeschwelle Nordäquatorialschwelle
hornjoserbsce
Azandski próh (próh)
tež
Azandeski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Aschgabat
hornjoserbsce
Ašgabat (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Turkmenistan
Aserbaidschan Baku
hornjoserbsce
Azerbajdźan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Aserbaidschaner
hornjoserbsce
Azerbajdźanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Aserbaidschanerin
hornjoserbsce
Azerbajdźanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Aserbaidschanisch
hornjoserbsce
azerbajdźanšćina (rěč)
tež
azerbajdźanska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
asiatisch
hornjoserbsce
aziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Asien
hornjoserbsce
Azija (kontinent)
kontinent
Azija
stat/region
Asmara
hornjoserbsce
Asmara (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Eritreja
Asowsches Meer
hornjoserbsce
Azowske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Ukraina, Ruska
Assamesisch
hornjoserbsce
asamšćina (rěč)
tež
asamska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Indiska, Bangladeš, Bhutan
Astana
hornjoserbsce
Astana (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Asunción
hornjoserbsce
Asunción (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Paraguay
Athabascasee
hornjoserbsce
jězor Athabasca (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
äthiopisch
hornjoserbsce
etiopiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska
Äthiopisches Hochland
hornjoserbsce
Etiopiska wysočina (wysočina)
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska
Atlantische Küstenebene
hornjoserbsce
Atlantiska pobrjóžna nižina (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Atlantischer Ozean Atlantik
hornjoserbsce
Atlantiski ocean (ocean)
kontinent
Europa, Afrika, Amerika
stat/region
Atlasgebirge
hornjoserbsce
Atlas (horiny)
tež
Atlasowe horiny
kontinent
Afrika
stat/region
Marokko, Algeriska, Tuneziska
Australien Canberra
hornjoserbsce
Awstralska (stat)
kontinent
Awstralija
stat/region
Indiski ocean, Pacifiski ocean
Australien/Ozeanien
hornjoserbsce
Awstralija/Oceanija (kontinent)
kontinent
Awstralija/Oceanija
stat/region
Australier
hornjoserbsce
Awstralčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
Australierin
hornjoserbsce
Awstralčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
australisch
hornjoserbsce
awstralski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
Awarisch
hornjoserbsce
awaršćina (rěč)
tež
awarska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Kawkaz
baden-württembergisch
hornjoserbsce
badensko-württembergski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baffininsel
hornjoserbsce
Baffinska kupa (kupa )
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
bahamaisch
hornjoserbsce
bahamski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Bahamy
Bahamas
hornjoserbsce
Bahamske kupy (skupina kupow)
kontinent
Amerika
stat/region
Bahamy
Bahamas
hornjoserbsce
Bahamy plt (skupina kupow)
kontinent
Amerika
stat/region
Bahamy
bahrainisch
hornjoserbsce
bahrainski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Bahrain
Baikalsee
hornjoserbsce
Bajkal (jězor)
tež
Bajkalski jězor
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Balchaschsee
hornjoserbsce
Balchaš (jězor)
tež
Balchašski jězor
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Balkanhalbinsel
hornjoserbsce
Balkan (połkupa)
tež
Balkanska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
juhowuchodna Europa
balkarisch
hornjoserbsce
balkarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kabardino-Balkarska → Ruska
Bandar Seri Begawan
hornjoserbsce
Bandar Seri Begawan (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Brunei
Bangladesch Dhaka
hornjoserbsce
Bangladeš (stat)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Bangladescher Bengale
hornjoserbsce
Bangladeščan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Bengalčan
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
Bangladescherin Bengalin
hornjoserbsce
Bangladeščanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Bengalčanka
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
bangladeschisch
hornjoserbsce
bangladešski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
barbadisch
hornjoserbsce
barbadoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Barbadosy
Barbados
hornjoserbsce
Barbados (dźělny stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Commonwealth of Nations
Barbados
hornjoserbsce
Barbados (kupa)
kontinent
Amerika
stat/region
Commonwealth of Nations
Barentssee
hornjoserbsce
Barentsowe morjo (morjo)
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Ruska
Baringosee
hornjoserbsce
jězor Baringo (jězor)
tež
Baringoski jězor
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija
Baschkire
hornjoserbsce
Baškir (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Baškira m
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Baschkirien Ufa
hornjoserbsce
Baškirska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Baschkirin
hornjoserbsce
Baškirka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
baschkirisch
hornjoserbsce
baškirski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Baschkirisch
hornjoserbsce
baškiršćina (rěč)
tež
baškirska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Baschkortostan Ufa
hornjoserbsce
Baškortostan (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Baske
hornjoserbsce
Baska m (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Baskičan
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Baskenland
hornjoserbsce
Baskiska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Baskin
hornjoserbsce
Baskičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
baskisch
hornjoserbsce
baskiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Baskisch
hornjoserbsce
baskišćina (rěč)
tež
baskiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Basutoland Lesotho
hornjoserbsce
Basutoski kraj (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
bayerisch
hornjoserbsce
bayerski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
baworski zestarjace
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bayerischer Wald
hornjoserbsce
Bayerski lěs (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Beaufortsee
hornjoserbsce
Beaufortowe morjo (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Kanada
Beeskow
hornjoserbsce
Bezkow (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
belgisch
hornjoserbsce
belgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Belgisch-Kongo hist Demokratische Republik Kongo
hornjoserbsce
Belgiski Kongo hist (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
belizisch
hornjoserbsce
belizeski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Belize
Beneluxstaaten
hornjoserbsce
Benelux m, Gsg Beneluxa / indekl (region)
tež
Beneluxske staty; Beneluxowe staty
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska, Nižozemska, Luxemburgska
Bengalisch
hornjoserbsce
bengalšćina (rěč)
tež
bengalska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
beninisch
hornjoserbsce
beninski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Benin
Beringstraße
hornjoserbsce
Beringowy přeliw (mórski přeliw )
kontinent
Azija, Amerika
stat/region
Azija, Sewjerna Amerika
berlinisch
hornjoserbsce
Berlinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Beskiden
hornjoserbsce
Beskidy (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska, Čěska, Słowakska, Ukraina
Betschuanaland hist Botsuana
hornjoserbsce
Bečuanski kraj hist (krajina)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana
bhutanisch
hornjoserbsce
bhutanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Bhutan
Birmanisch
hornjoserbsce
birmašćina (rěč)
tež
birmaska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar
birmanisch myanmarisch
hornjoserbsce
birmaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar
Bischkek
hornjoserbsce
Biškek (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
Bischofswerda
hornjoserbsce
Biskopicy (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
hornjoserbsce
Biskaja (golf)
tež
Biskajski golf
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Španiska
Bissau
hornjoserbsce
Bissau (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Gineja-Bissau
Blagoweschtschensk
hornjoserbsce
Blagowješćensk (město)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Bodensee
hornjoserbsce
Bodamski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
bolivianisch
hornjoserbsce
boliwiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Boliwiska
Bosniake
hornjoserbsce
Bosnjak (přisłušnik luda/wobydler)
tež
bosniski muslim
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosniakin
hornjoserbsce
Bosnjakowka (přisłušnica luda/wobydlerka )
tež
bosniska muslimka
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosnien
hornjoserbsce
Bosniska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosnien und Herzegowina Sarajevo
hornjoserbsce
Bosniska a Hercegowina (stat)
kontinent
Europa
stat/region
juhowuchodna Europa
Bosnier
hornjoserbsce
Bosničan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosnierin
hornjoserbsce
Bosničanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
bosnisch
hornjoserbsce
bosniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosnisch
hornjoserbsce
bosnišćina (rěč)
tež
bosniska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
bosnisch-herzegowinisch
hornjoserbsce
bosnisko-hercegowinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Bosporus
hornjoserbsce
Bosporus (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Turkowska
Botsuana Gaborone
hornjoserbsce
Botswana (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Botsuaner
hornjoserbsce
Botswanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana
Botsuanerin
hornjoserbsce
Botswanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana
botsuanisch
hornjoserbsce
botswanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Botswana
brandenburgisch
hornjoserbsce
braniborski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brasilia
hornjoserbsce
Brasilia, Gsg Brasilije (hłowne město)
tež
Brazilija
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianer
hornjoserbsce
Brazilčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianerin
hornjoserbsce
Brazilčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
brasilianisch
hornjoserbsce
brazilski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilianisches Bergland
hornjoserbsce
Brazilski hórski kraj (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
Brasilien Brasilia
hornjoserbsce
Brazilska (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Bratislava
hornjoserbsce
Bratisława (hłowne město)
tež
Bratislava
kontinent
Europa
stat/region
Słowakska
bremisch
hornjoserbsce
bremenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Breslau
hornjoserbsce
Wrócław Gsg Wrócławja (město)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Bretonisch
hornjoserbsce
bretonšćina (rěč)
tež
bretonska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
bretonisch
hornjoserbsce
bretonski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
bretoniski
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
britisch
hornjoserbsce
britiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Britische Inseln
hornjoserbsce
Britiske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
bruneiisch
hornjoserbsce
bruneiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Brunei
Brüssel
hornjoserbsce
Brüssel (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Budapest
hornjoserbsce
Budapest (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Madźarska
Buenos Aires
hornjoserbsce
Buenos Aires (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Argentinska
Bukarest
hornjoserbsce
Bukarest (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
bulgarisch
hornjoserbsce
bołharski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Bołharska
Bulgarisch
hornjoserbsce
bołharšćina (rěč)
tež
bołharska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Bołharska
Burgenlandkroatisch
hornjoserbsce
hrodowska chorwatšćina (rěč)
tež
hrodowskochorwatska rěč; burgenlandska chorwatšćina; burgenlandskochorwatska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
burgenlandkroatisch
hornjoserbsce
hrodowskochorwatski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
burgundisch
hornjoserbsce
burgundski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Burgundska
burisch
hornjoserbsce
buriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika, Namibija
burjatisch
hornjoserbsce
burjatski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Burjatska → Ruska
Burjatisch
hornjoserbsce
burjatšćina (rěč)
tež
burjatska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Burjatska → Ruska
Burkina Faso Ouagadougou
hornjoserbsce
Burkina Faso m indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
burkinisch
hornjoserbsce
burkinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Burkina Faso
Burmese Myanmare
hornjoserbsce
Burmjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Burmesin Myanmarin
hornjoserbsce
Burmjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
burmesisch myanmarisch
hornjoserbsce
burmaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Burmesische Randschwellen
hornjoserbsce
Burmaske nakromne prohi (próh)
kontinent
Azija
stat/region
Burma
burundisch
hornjoserbsce
burundiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Burundi
Caracas
hornjoserbsce
Caracas (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Venezuela
Ceylon hist Sri Lanka
hornjoserbsce
Ceylon hist (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Sri Lanka
Ceylon hist Colombo
hornjoserbsce
Ceylon hist (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Sri Lanka
Chiemsee
hornjoserbsce
Chiemski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
chilenisch
hornjoserbsce
chilski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Chile
Chinese
hornjoserbsce
Chinjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
China
Chinesin
hornjoserbsce
Chinjan (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
China
chinesisch
hornjoserbsce
chinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
China
Chinesisch
hornjoserbsce
chinšćina (rěč)
tež
chinska rěč
kontinent
Azija
stat/region
China
Costa Rica San José
hornjoserbsce
Kosta Rika, Gsg Kosta Riki (stat)
tež
Costa Rica, Gsg Costa Rici
kontinent
Amerika
stat/region
Srjedźna Amerika
Costa Ricaner
hornjoserbsce
Kosta-Rikačan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Kosta Rika
Costa Ricanerin
hornjoserbsce
Kosta-Rikačanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Kosta Rika
costa-ricanisch
hornjoserbsce
kosta-rikaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Kosta Rika
Cottbus
hornjoserbsce
Choćebuz (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Damaskus
hornjoserbsce
Damaskus (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Syriska
dänisch
hornjoserbsce
danski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Danska
Dänisch
hornjoserbsce
danšćina (rěč)
tež
danska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Danska
Darß
hornjoserbsce
Darß (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Davisstraße
hornjoserbsce
Davisowy přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Amerika
stat/region
Grönlandska, Kanada
Demokratische Republik Kongo
hornjoserbsce
Demokratiska republika Kongo (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
deutsch
hornjoserbsce
němski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsch
hornjoserbsce
němčina (rěč)
tež
němska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsch-Ostafrika hist
hornjoserbsce
Němska wuchodna Afrika hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija, Ruanda, Burundi, Mosambik
Deutsch-Südwestafrika hist
hornjoserbsce
Němska juhozapadna Afrika hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Namibija
Deutsche
hornjoserbsce
Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsche Bucht
hornjoserbsce
Němski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutscher
hornjoserbsce
Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutschland Berlin
hornjoserbsce
Němska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Dinarisches Gebirge
hornjoserbsce
Dinariske horiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Balkanska połkupa
Dominikanische Republik Santo Domingo
hornjoserbsce
Dominikanska republika (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Karibika, Atlantiski ocean
Dortmund-Ems-Kanal
hornjoserbsce
Dortmundsko-emski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Drakensberge
hornjoserbsce
Drakenske hory (horiny)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Dresden
hornjoserbsce
Drježdźany (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Sakska → Němska
Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibuti m, Gsg Dźibutija / indekl (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Dschibuti Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibuti m, Gsg Dźibutija / indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
dschibutisch
hornjoserbsce
dźibutiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Dsungarei
hornjoserbsce
Dźungarska (wysokožłobina)
kontinent
Azija
stat/region
China
Duschanbe
hornjoserbsce
Dušanbe (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Tadźikistan
ecuadorianisch
hornjoserbsce
ekwadorski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
ecuadorski
kontinent
Amerika
stat/region
Ekwador
Einwohner von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Einwohnerin von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
El Salvador San Salvador
hornjoserbsce
El Salvador (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Srjedźna Amerika
Elbe-Seitenkanal
hornjoserbsce
Łobjowy pobóčny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbsandsteingebirge
hornjoserbsce
Połobske pěskowčiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elfenbeinküste Yamoussoukro
hornjoserbsce
Słonowinowy pobrjóh (stat)
tež
Côte d’Ivoire indekl
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Elista
hornjoserbsce
Elista (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Kalmykska → Ruska
Elsass
hornjoserbsce
Elsaska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringen
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringer
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsass-Lothringerin
hornjoserbsce
Elsasko-Lothringčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
elsass-lothringisch
hornjoserbsce
elsasko-lothringski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsässer
hornjoserbsce
Elsasčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Elsässerin
hornjoserbsce
Elsasčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
elsässisch
hornjoserbsce
elsaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Ems
hornjoserbsce
Ems (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ems-Jade-Kanal
hornjoserbsce
Emsko-jadeski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
englisch
hornjoserbsce
jendźelski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Englisch
hornjoserbsce
jendźelšćina (rěč)
tež
jendźelska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Eriesee
hornjoserbsce
Erieski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Kanada
eritreisch
hornjoserbsce
eritrejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Eritreja
Este
hornjoserbsce
Est (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Esta m
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
Estin
hornjoserbsce
Estowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
Estland Tallinn
hornjoserbsce
Estiska (stat)
tež
Estniska
kontinent
Europa
stat/region
sewjerna Europa, Baltikum
estländisch
hornjoserbsce
estniski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
estiski
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
estnisch
hornjoserbsce
estniski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
estiski
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
Estnisch
hornjoserbsce
estnišćina (rěč)
tež
estniska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Estiska
Eurasien
hornjoserbsce
Eurazija (region)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
europäisch
hornjoserbsce
europski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Europäisches Mittelmeer Mittelmeer
hornjoserbsce
Europske srjedźne morjo (morjo)
kontinent
Europa, Azija, Afrika
stat/region
färöisch
hornjoserbsce
färöski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
ferejski
kontinent
Europa
stat/region
Danska
Färöisch
hornjoserbsce
färöšćina (rěč)
tež
färöska rěč; ferejšćina; ferejska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Danska
Fidschi-Inseln
hornjoserbsce
Fidźiske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Fidźiske kupy
Fidschianer
hornjoserbsce
Fidźičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Fidźiske kupy
Fidschianerin
hornjoserbsce
Fidźičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Fidźiske kupy
fidschianisch
hornjoserbsce
fidźiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Fidźiske kupy
finnisch
hornjoserbsce
finski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Finnisch
hornjoserbsce
finšćina (rěč)
tež
finska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Finnische Seenplatte
hornjoserbsce
Finska jězorina (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Finska, Ruska
flämisch
hornjoserbsce
flamski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Flämisch
hornjoserbsce
flamšćina (rěč)
tež
flamska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
flandrisch
hornjoserbsce
flandriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Floridastraße
hornjoserbsce
Floridaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Formosa hist Taiwan
hornjoserbsce
Formosa hist
kontinent
Azija
stat/region
Taiwan
Formosastraße
hornjoserbsce
Formosaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
China
Forst
hornjoserbsce
Baršć (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
fränkisch
hornjoserbsce
frankski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
frankowski
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Fränkische Alb
hornjoserbsce
Frankska alba (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
frankokanadisch
hornjoserbsce
frankokanadiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Franz-Josef-Land
hornjoserbsce
Franca Józefowy kraj (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Franzose
hornjoserbsce
Francoz (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Francoza m
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Französin
hornjoserbsce
Francozowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
französisch
hornjoserbsce
francoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Französisch
hornjoserbsce
francošćina (rěč)
tež
francoska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Französisch-Äquatorialafrika hist
hornjoserbsce
Francoska ekwatorialna Afrika hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Republika Kongo, Gabun, Centralnoafriska republika, Čad
Französisch-Guayana
hornjoserbsce
Francoska Guayana (krajina)
kontinent
Amerika
stat/region
Francoska
Französisch-Polynesien
hornjoserbsce
Francoska Polyneziska (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Francoska, Polyneziska
französisch-polynesisch
hornjoserbsce
francosko-polyneziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Francoska
Französisch-Westafrika hist
hornjoserbsce
Francoska zapadna Afrika (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Friese
hornjoserbsce
Friz (přisłušnik luda/ wobydler)
tež
Friza m
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Friesin
hornjoserbsce
Frizowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
friesisch
hornjoserbsce
friziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Friesisch
hornjoserbsce
frizišćina (rěč)
tež
friziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Friesland
hornjoserbsce
Friziska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Fudschijama
hornjoserbsce
Fudźijama (hora)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
gabunisch
hornjoserbsce
gabunski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Gabun
Galapagosinseln
hornjoserbsce
Galapagoske kupy (skupina kupow)
tež
Galapagosy plt
kontinent
Amerika
stat/region
Ekwador
gälisch
hornjoserbsce
gelski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Gälisch
hornjoserbsce
gelšćina (rěč)
tež
gelska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
gambisch
hornjoserbsce
gambiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Gambija
Ganges
hornjoserbsce
Ganges (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska, Bangladeš
Gangesebene
hornjoserbsce
Gangesowa runina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Gardasee
hornjoserbsce
Gardaski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Gelber Fluss Huang He
hornjoserbsce
Žołta rěka (rěka)
tež
Huang He
kontinent
Azija
stat/region
China
Gelbes Meer
hornjoserbsce
Žołte morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Chinske morjo
Genfer See
hornjoserbsce
Genfski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska, Francoska
georgisch
hornjoserbsce
georgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Georgiska
Georgisch
hornjoserbsce
georgišćina (rěč)
tež
georgiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
ghanaisch
hornjoserbsce
ghanaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ghana
Goldküste hist
hornjoserbsce
Złoty pobrjóh hist (region)
kontinent
Afrika
stat/region
Zapadna Afrika
Golf von Alaska
hornjoserbsce
Alaskaski golf (golf)
kontinent
Amerika
stat/region
Pacifiski ocean, južna Alaska
Golf von Biskaya Biskaya
hornjoserbsce
Biskajski golf (golf)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska,Španiska
Golf von Gabès
hornjoserbsce
Gabèski golf (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Golfküstenebene
hornjoserbsce
Golfowa pobrjóžna nižina (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Golfstrom
hornjoserbsce
Golfowy prud (mórski prud)
kontinent
Europa, Amerika
stat/region
Atlantiski ocean
Greifswalder Bucht
hornjoserbsce
Greifswaldski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
grenadisch
hornjoserbsce
grenadiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Grenada
griechisch
hornjoserbsce
grjekski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Griechisch
hornjoserbsce
grjekšćina (rěč)
tež
grjekska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
grönländisch
hornjoserbsce
grönlandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Danska
Grönländisches Eskimo
hornjoserbsce
grönlandska inuitšćina (rěč)
kontinent
Amerika
stat/region
Danska
Großbritannien London
hornjoserbsce
Wulka Britaniska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
sewjerozapadna Europa
Große Antillen
hornjoserbsce
Wulke Antile (skupina kupow)
kontinent
Amerika
stat/region
Karibika
Große Ebene
hornjoserbsce
Wulka runina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
China
Große Sundainseln
hornjoserbsce
Wulke Sundaske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Große Syrte
hornjoserbsce
Wulka Syrta (zaliw)
kontinent
Afrika
stat/region
Libyska
Großer Bärensee
hornjoserbsce
Wulki mjedwjedźacy jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Großer Chingan Großer Hinggan
hornjoserbsce
Wulki Chingan (horiny)
tež
Wulki Hinggan
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
Großer Hinggan Großer Chingan
hornjoserbsce
Wulki Hinggan (horiny)
tež
Wulki Chingan
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
Großer Kanal
hornjoserbsce
Wulki kanal (kanal)
kontinent
Azija
stat/region
China
Großer Salzsee
hornjoserbsce
Wulki słony jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Großer Sklavensee
hornjoserbsce
Wulki njewólniski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Großes Barriereriff
hornjoserbsce
Wulki barjerowy rif (rif)
kontinent
Awstralija
stat/region
Pacifiski ocean
Großes Becken
hornjoserbsce
Wulka žłobina (žłobina)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Grosny
hornjoserbsce
Groznyj (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Čečenska → Ruska
Grusinien hist Georgien Tiflis
hornjoserbsce
Gruzinska hist (stat)
tež
Georgiska
kontinent
Europa
stat/region
Kawkaz
Grusinier hist Georgier
hornjoserbsce
Gruzinjan hist (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Georgičan
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
Grusinierin hist Georgierin
hornjoserbsce
Gruzinjanka hist (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Georgičanka
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
grusinisch hist georgisch
hornjoserbsce
gruzinski hist (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
georgiski
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
Grusinisch hist Gaborone
hornjoserbsce
gruzinšćina (rěč)
tež
gruzinska rěč hist; georgišćina; georgiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Georgiska
guatemaltekisch
hornjoserbsce
guatemalski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Guatemala
Guinea-Bissau Bissau
hornjoserbsce
Gineja-Bissau, Gsg Gineje-Bissauwa (stat)
tež
Guinea-Bissau, Gsg Guineje-Bissauwa
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
guinea-bissauisch
hornjoserbsce
ginejsko-bissauski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
guinesko-bissauski
kontinent
Afrika
stat/region
Gineja-Bissau
guineisch
hornjoserbsce
ginejski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
guineski
kontinent
Afrika
stat/region
Gineja
guyanisch
hornjoserbsce
guyanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Guyana
haitianisch
hornjoserbsce
haitiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Haiti
hamburgisch
hornjoserbsce
hamburgski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Helsinki
hornjoserbsce
Helsinki (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Finska
herzegowinisch
hornjoserbsce
hercegowinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Hesse
hornjoserbsce
Hess (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Hessa m
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hessen
hornjoserbsce
Hessenska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hessin
hornjoserbsce
Hessowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
hessisch
hornjoserbsce
hessenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hiddensee
hornjoserbsce
Hiddensee (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hindukusch
hornjoserbsce
Hindukuš (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Afghanistan, Pakistan
Hinterindische Halbinsel Hinterindien
hornjoserbsce
Zadnjoindiska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Hiroschima
hornjoserbsce
Hirošima (město)
tež
Hiroshima
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Hiroshima
hornjoserbsce
Hirošima (město)
tež
Hiroshima
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Hochland der Schotts
hornjoserbsce
Wysočina słonych jězorow (wysočina)
kontinent
Afrika
stat/region
Algeriska
Hochland von Asir
hornjoserbsce
Asirska wysočina (wysočina)
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
holländisch
hornjoserbsce
hollandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
honduranisch
hornjoserbsce
honduraski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Honduras
Honduras Tegucigalpa
hornjoserbsce
Honduras (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Srjedźna Amerika
Honshu
hornjoserbsce
Honshu (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Hudsonbay
hornjoserbsce
Hudsonowy zaliw (zaliw)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Hunsrück
hornjoserbsce
Hunsrück (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Huronsee
hornjoserbsce
Huronski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada, USA
Iberische Halbinsel Pyrenäenhalbinsel
hornjoserbsce
Iberiska połkupa (połkupa)
tež
Pyrenejska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
Španiska, Portugalska, Andorra, Gibraltar
iberoamerikanisch
hornjoserbsce
iberoameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
łaćonskoameriski
kontinent
Amerika
stat/region
indisch
hornjoserbsce
indiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Indischer Ozean
hornjoserbsce
Indiski ocean (ocean)
kontinent
Afrika, Azija
stat/region
Indischer Subkontinent
hornjoserbsce
Prědnja Indiska (region)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Indonesien Jakarta
hornjoserbsce
Indoneska (stat)
tež
Indoneziska
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Indonesier
hornjoserbsce
Indonez (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Indoneza m; Indonezičan
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Indonesierin
hornjoserbsce
Indonezowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Indonezičanka
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Indonesisch
hornjoserbsce
indonešćina (rěč)
tež
indoneska rěč; indonezišćina; indoneziska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
indonesisch
hornjoserbsce
indoneski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
indoneziski
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Indus
hornjoserbsce
Indus (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Indusebene
hornjoserbsce
Indusowa runina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
Pakistan
Ingusche
hornjoserbsce
Inguš (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Inguša m
kontinent
Europa
stat/region
Ingušetska → Ruska
Inguschetien Magas
hornjoserbsce
Ingušetska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Inguschin
hornjoserbsce
Inguška (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Ingušowka
kontinent
Europa
stat/region
Ingušetska → Ruska
inguschisch
hornjoserbsce
ingušski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Ingušetska → Ruska
Inguschisch
hornjoserbsce
ingušćina (rěč)
tež
ingušska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Ingušetska → Ruska
Ionisches Meer
hornjoserbsce
Ioniske morjo (morjo)
kontinent
Europa
stat/region
Srjedźne morjo
irakisch
hornjoserbsce
irakski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Irak
iranisch
hornjoserbsce
iranski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
irisch
hornjoserbsce
irski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Irska
Irisch
hornjoserbsce
iršćina (rěč)
tež
irska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Irska
Irtysch
hornjoserbsce
Irtyš (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
China, Kazachstan, Ruska
Isar
hornjoserbsce
Isar (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Isergebirge
hornjoserbsce
Jizerske horiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Islamabad
hornjoserbsce
Islamabad (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Pakistan
Island Reykjavik
hornjoserbsce
Islandska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
sewjerny Atlantiski ocean
Isländer
hornjoserbsce
Islandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Isländerin
hornjoserbsce
Islandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
isländisch
hornjoserbsce
islandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Isländisch
hornjoserbsce
islandšćina (rěč)
tež
islandska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Israel Jerusalem
hornjoserbsce
Israel (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Israeli (der)
hornjoserbsce
Israelčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
Israeli (die)
hornjoserbsce
Israelčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
israelisch
hornjoserbsce
israelski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
italienisch
hornjoserbsce
italski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Italienisch
hornjoserbsce
italšćina (rěč)
tež
italska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Jadebusen
hornjoserbsce
Jadeski zaliw (zaliw)
tež
zaliw Jady
kontinent
Europa
stat/region
Němska
jamaikanisch
hornjoserbsce
jamaiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Jamaika
Jangtsekiang
hornjoserbsce
Jangtsekiang (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
China
japanisch
hornjoserbsce
japanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Japanisch
hornjoserbsce
japanšćina (rěč)
tež
japanska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Japanisches Meer
hornjoserbsce
Japanske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Azija
jemenitisch
hornjoserbsce
jemenski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
jemenitski
kontinent
Azija
stat/region
Jemen
Jenissej
hornjoserbsce
Jenisej (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Jerusalem
hornjoserbsce
Jerusalem (hłowne město)
tež
Jeruzalem
kontinent
Azija
stat/region
Israel
jordanisch
hornjoserbsce
jordaniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Jordaniska
Julische Alpen
hornjoserbsce
Julijske Alpy (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska, Italska
kabardinisch
hornjoserbsce
kabardinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kabardino-Balkarska → Ruska
Kabardinisch
hornjoserbsce
kabardinšćina (rěč)
tež
kabardinska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Kabardino-Balkarska → Ruska
kalmückisch
hornjoserbsce
kalmykski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kalmykska → Ruska
Kalmückisch
hornjoserbsce
kalmykšćina (rěč)
tež
kalmykska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Kalmykska → Ruska
Kambodscha Phnom Penh
hornjoserbsce
Kambodźa (stat)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Kambodschaner
hornjoserbsce
Kambodźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Kambodźa
Kambodschanerin
hornjoserbsce
Kambodźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Kambodźa
kambodschanisch
hornjoserbsce
kambodźaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Kambodźa
kamerunisch
hornjoserbsce
kamerunski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Kamerun
Kamtschatka
hornjoserbsce
Kamčatka (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
kanadisch
hornjoserbsce
kanadiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Kanadischer Schild
hornjoserbsce
Kanadiska tarč (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Kanarische Inseln
hornjoserbsce
Kanariske kupy (skupina kupow)
kontinent
Afrika
stat/region
Španiska
Kapkolonie hist
hornjoserbsce
Kapowa kolonija hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Kapstadt
hornjoserbsce
Kapstadt (město)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Karaginski-Insel
hornjoserbsce
Karaginska kupa (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Karasee
hornjoserbsce
Karaske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
karatschai-balkarisch
hornjoserbsce
karačajsko-balkarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska, Kabardino-Balkarska → Ruska
Karatschai-Balkarisch
hornjoserbsce
karačajsko-balkaršćina (rěč)
tež
karačajsko-balkarska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska, Kabardino-Balkarska → Ruska
Karatschai-Tscherkessien Tscherkessk
hornjoserbsce
Karačajsko-Čerkeska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Karatschaier
hornjoserbsce
Karačajan, Npl Karačajenjo (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Karatschaierin
hornjoserbsce
Karačajanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
karatschaiisch
hornjoserbsce
karačajski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Karibisches Meer Karibik
hornjoserbsce
Karibiske morjo (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
Atlantiski ocean
Kärntner Slowene
hornjoserbsce
Korutanski Słowjenc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
Kärntner Slowenin
hornjoserbsce
Korutanska Słowjenka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
kärntnerisch
hornjoserbsce
korutanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
Kärntnerslowenisch
hornjoserbsce
korutanska słowjenšćina (rěč)
tež
korutanskosłowjenska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
kärntnerslowenisch
hornjoserbsce
korutanskosłowjenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
Karolinen-Inseln
hornjoserbsce
Karolinske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Mikroneziska, Palau
Kasache
hornjoserbsce
Kazach (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Kazacha m
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Kasachin
hornjoserbsce
Kazachowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
kasachisch
hornjoserbsce
kazachski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Kasachisch
hornjoserbsce
kazachšćina (rěč)
tež
kazachska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Kasachische Schwelle
hornjoserbsce
Kazachski próh (próh)
kontinent
Azija
stat/region
Kazachstan
Kasachstan Astana
hornjoserbsce
Kazachstan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Kaschube
hornjoserbsce
Kašub (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Kašuba m
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Kaschubei
hornjoserbsce
Kašubska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Kaschubin
hornjoserbsce
Kašubka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
kaschubisch
hornjoserbsce
kašubski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Kaschubisch
hornjoserbsce
kašubšćina (rěč)
tež
kašubska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Kaspische Senke
hornjoserbsce
Kaspiska dolina (nižina)
tež
Kaspiska nurina
kontinent
Europa, Azija
stat/region
juhozapadna Azija
Kaspisches Meer Kaspisee
hornjoserbsce
Kaspiske morjo (jězor)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Europa, zapadna Azija
hornjoserbsce
Kaspiske morjo (jězor)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Europa, zapadna Azija
katalanisch
hornjoserbsce
katalanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Katalanisch
hornjoserbsce
katalanšćina (rěč)
tež
katalanska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
katarisch
hornjoserbsce
katarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Katar
Kaukasus
hornjoserbsce
Kawkaz (horiny)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Eurazija
Keltisch
hornjoserbsce
keltiska rěč (rěč)
kontinent
Europa
stat/region
keltisch
hornjoserbsce
keltiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
kenianisch
hornjoserbsce
keniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija
Kilimandscharo
hornjoserbsce
Kilimandźaro (hora)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Kilimandscharo
hornjoserbsce
Kilimandźaro (hora)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Kingston
hornjoserbsce
Kingston (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Jamaika
Kirgise
hornjoserbsce
Kirgiz (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Kirgiza m
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
Kirgisien Bischkek
hornjoserbsce
Kirgizistan (stat)
tež
Kirgiska; Kirgiziska
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Kirgisin
hornjoserbsce
Kirgizowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
Kirgisisch
hornjoserbsce
kirgišćina (rěč)
tež
kirgiska rěč; kirgizišćina; kirgiziska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
kirgisisch
hornjoserbsce
kirgiski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
kirgiziski
kontinent
Azija
stat/region
Kirgizistan
Kirgisistan Bischkek
hornjoserbsce
Kirgizistan (stat)
tež
Kirgiziska; Kirgiska
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Kischinau
hornjoserbsce
Kišinjow (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Moldawska
Kisuaheli Suaheli
hornjoserbsce
kisuahelšćina (rěč)
tež
kisuahelska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Kleinasien Anatolien
hornjoserbsce
Mała Azija (region)
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska
Kleine Sunda-Inseln
hornjoserbsce
Małe Sundaske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Kleine Syrte hist Golf von Gabès
hornjoserbsce
Mała Syrta (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Kölner Tieflandsbucht
hornjoserbsce
Kölnska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
kolumbianisch
hornjoserbsce
kolumbiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Kolumbiska
Kommandeur-Inseln
hornjoserbsce
Komanderske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
komorisch
hornjoserbsce
komoriski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
komorski
kontinent
Afrika
stat/region
Komory
hornjoserbsce
Kongo m, Gsg Konga (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Kongolese
hornjoserbsce
Kongočan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Republika Kongo, Demokratiska republika Kongo
Kongolesin
hornjoserbsce
Kongočanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Republika Kongo, Demokratiska republika Kongo
kongolesisch
hornjoserbsce
kongoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Republika Kongo, Demokratiska republika Kongo
Königsbrück
hornjoserbsce
Kinspork (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Konstanz
hornjoserbsce
Konstanz (město)
tež
Kóstnica
kontinent
Europa
stat/region
Němska
koptisch
hornjoserbsce
koptiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska
Koptisch
hornjoserbsce
koptišćina (rěč)
tež
koptiska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska
hornjoserbsce
Koreja (stat)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Azija
koreanisch
hornjoserbsce
korejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerna Koreja, Južna Koreja
Koreanisch
hornjoserbsce
korejšćina (rěč)
tež
korejska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerna Koreja, Južna Koreja
Koreanische Halbinsel
hornjoserbsce
Korejska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerna Koreja, Južna Koreja
Kornisch
hornjoserbsce
kornišćina (rěč)
tež
korniska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
kornisch
hornjoserbsce
korniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Korse
hornjoserbsce
Korsičan (přisłušnik luda/ wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Korsika
hornjoserbsce
Korsika (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Korsin
hornjoserbsce
Korsičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
korsisch
hornjoserbsce
korsiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Kosovare
hornjoserbsce
Kosowčan (přisłušnik luda/ wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
Kosovarin
hornjoserbsce
Kosowčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
kosovarisch
hornjoserbsce
kosowski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
Kosovo
hornjoserbsce
Kosowo n, Gsg Kosowa (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
Kosovo-Albaner
hornjoserbsce
Kosowski Albanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
Kosovo-Albanerin
hornjoserbsce
Kosowska Albanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
kosovo-albanisch
hornjoserbsce
kosowskoalbanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Kosowo
kroatisch
hornjoserbsce
chorwatski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Chorwatska
Kroatisch
hornjoserbsce
chorwatšćina (rěč)
tež
chorwatska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Chorwatska
kubanisch
hornjoserbsce
kubanski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
kubaski
kontinent
Amerika
stat/region
Kuba
Kummerower See
hornjoserbsce
Kummerowski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Kunlun Shan Gebirge
hornjoserbsce
Kunlun Shan (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
China
kurdisch
hornjoserbsce
kurdiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska, Iran, Irak, Syriska
Kurdisch
hornjoserbsce
kurdišćina (rěč)
tež
kurdiska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska, Iran, Irak, Syriska
Kurdistan
hornjoserbsce
Kurdistan (krajina)
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska, Iran, Irak, Syriska
Küstenkanal
hornjoserbsce
Pobrjóžny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Kuwait-Stadt
hornjoserbsce
Kuwait (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Kuwait
kuwaitisch
hornjoserbsce
kuwaitski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Kuwait
kymrisch walisisch
hornjoserbsce
kymriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Kymrisch
hornjoserbsce
kymrišćina (rěč)
tež
kymriska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Kyushu
hornjoserbsce
Kyushu (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Labradorsee
hornjoserbsce
Labradorske morjo (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
Grönlandska, Kanada
Ladogasee
hornjoserbsce
Ladogaski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
hornjoserbsce
Laos (stat)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
laotisch
hornjoserbsce
laoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Laos
Laotisch
hornjoserbsce
laošćina (rěč)
tež
laoska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Laos
lappisch Samisch
hornjoserbsce
lapski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
Laptewsee
hornjoserbsce
Laptewske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
lateinamerikanisch
hornjoserbsce
łaćonskoameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Leipziger Tieflandsbucht
hornjoserbsce
Lipšćanska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Lesotho
hornjoserbsce
Lesotho, Gsg Lesotha (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
lettisch
hornjoserbsce
letiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Letiska
Lettisch
hornjoserbsce
letišćina (rěč)
tež
letiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Letiska
Libanese
hornjoserbsce
Libanonjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Libanon
Libanesin
hornjoserbsce
Libanonjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Libanon
libanesisch
hornjoserbsce
libanonski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Libanon
liberianisch
hornjoserbsce
liberiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Liberija
libysch
hornjoserbsce
libyski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Libyska
Liechtenstein Vaduz
hornjoserbsce
Liechtenstein (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Liechtensteiner
hornjoserbsce
Liechtensteinjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Liechtenstein
Liechtensteineri
hornjoserbsce
Liechtensteinjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Liechtenstein
liechtensteinisch
hornjoserbsce
liechtensteinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Liechtenstein
Lissabon
hornjoserbsce
Lissabon (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Portugalska
litauisch
hornjoserbsce
litawski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Litawska
Litauisch
hornjoserbsce
litawšćina (rěč)
tež
litawska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Litawska
Llanos
hornjoserbsce
Llanos (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
Venezuela, Kolumbiska
Lundaschwelle
hornjoserbsce
Lundaski próh (próh )
kontinent
Afrika
stat/region
Angola, Sambija
Lusaka
hornjoserbsce
Lusaka (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Sambija
luxemburgisch
hornjoserbsce
luxemburgski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Luxemburgska
Madagaskar
hornjoserbsce
Madagaskar (kupa)
kontinent
Afrika
stat/region
Madagaskar
Madagaskar Antananarivo
hornjoserbsce
Madagaskar (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika, Indiski ocean
Madagasse
hornjoserbsce
Madagaskarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Madagaskar
Madagassin
hornjoserbsce
Madagaskarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Madagaskar
madagassisch
hornjoserbsce
madagaskarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Madagaskar
Magas
hornjoserbsce
Magas (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Ingušetska → Ruska
Magellanstraße
hornjoserbsce
Magellanski přeliw (mórski přeliw )
kontinent
Amerika
stat/region
Chile
Maghreb-Staaten
hornjoserbsce
Maghrebske staty (region)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska, Algeriska, Marokko, Mawretanska, Libyska
Malagassi
hornjoserbsce
malagasišćina (rěč)
tež
malagasiska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
Madagaskar
Malaien-Halbinsel
hornjoserbsce
Malajska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar, Thailandska, Malajzija
Malaiisch
hornjoserbsce
malajšćina (rěč)
tež
malajska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Malajzija
Malaiische Halbinsel
hornjoserbsce
Malajska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar, Thailandska, Malajzija
Malakkastraße Straße von Malakka
hornjoserbsce
Malakkaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Malajska połkupa, Sumatra
Malawisee
hornjoserbsce
Malawiski jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija, Malawi, Mosambik
Malaysia Kuala Lumpur
hornjoserbsce
Malajzija (stat)
tež
Malaysia, Gsg Malaysije
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Malaysier
hornjoserbsce
Malajzičan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Malaysičan
kontinent
Azija
stat/region
Malajzija
Malaysierin
hornjoserbsce
Malajzičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Malaysičanka
kontinent
Azija
stat/region
Malajzija
malaysisch
hornjoserbsce
malajziski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
malaysiski
kontinent
Azija
stat/region
Malajzija
malisch
hornjoserbsce
maliski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Mali
mallorquinisch
hornjoserbsce
mallorcski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
mallorcaski
kontinent
Europa
stat/region
Mallorca
Malteser
hornjoserbsce
Maltačan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Malta
Malteserin
hornjoserbsce
Maltačanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Malta
maltesisch
hornjoserbsce
maltaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Malta
Maltesisch
hornjoserbsce
maltašćina (rěč)
tež
maltaska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Malta
Mandschurei
hornjoserbsce
Mandźuriska (krajina)
tež
Mandźurska
kontinent
Azija
stat/region
China
Mandschurisches Tiefland
hornjoserbsce
Mandźuriska nižina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
China
Mariaschein
hornjoserbsce
Krupka (hnadowne městno) (město)
originalnje
Bohosudov
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
marokkanisch
hornjoserbsce
marokkoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Marokko
Mashrek-Staaten
hornjoserbsce
Mašrekske staty (region)
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska, Israel, Palestina, Syriska, Jordaniska, Libanon, Irak
Maskat
hornjoserbsce
Maskat (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
Massai (der)
hornjoserbsce
Massai m, Gsg Massaija, Npl Massaijojo (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija, Tansanija
Massai (die)
hornjoserbsce
Massaika (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija, Tansanija
Masuren
hornjoserbsce
Mazury Lpl na Mazurach (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
mauretanisch
hornjoserbsce
mawretanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Mawretanska
Mauritius
hornjoserbsce
Mauritius (kupa)
kontinent
Afrika
stat/region
Mauritius
Mauritius
hornjoserbsce
Mauritius (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Indiski ocean
mazedonisch
hornjoserbsce
makedonski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Makedonska
Mazedonisch
hornjoserbsce
makedonšćina (rěč)
tež
makedonska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Makedonska
mecklenburg-vorpommerisch
hornjoserbsce
mecklenburgsko-předpomorski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mecklenburger Seenplatte
hornjoserbsce
Mecklenburgska jězorina (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Meißen
hornjoserbsce
Mišno Gsg Mišna (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mentawai-Inseln
hornjoserbsce
Mentawajske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Merseburg
hornjoserbsce
Merseburg (město)
tež
Mjezybor
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mesopotamien
hornjoserbsce
Mezopotamiska (nižina)
tež
Mesopotamiska
kontinent
Azija
stat/region
mexikanisch
hornjoserbsce
mexiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Mexiko-Stadt
hornjoserbsce
Mexiko město (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Michigansee
hornjoserbsce
Michiganski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Minsk
hornjoserbsce
Minsk (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Běłoruska
Mississippi
hornjoserbsce
Mississippi (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Mississippitiefland
hornjoserbsce
Mississippijowa nižina (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Missouri
hornjoserbsce
Missouri (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
mitteldeutsch
hornjoserbsce
srjedźoněmski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mitteldeutschland
hornjoserbsce
srjedźna Němska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
mitteleuropäisch
hornjoserbsce
srjedźoeuropski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Mittelsibirisches Bergland
hornjoserbsce
Srjedźosibirski hórski kraj (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Mogadischu
hornjoserbsce
Mogadišu (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Somalija
moldawisch
hornjoserbsce
moldawski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Moldawska
moldawisch
hornjoserbsce
moldawšćina (rěč)
tež
moldawska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Moldawska
Monegasse
hornjoserbsce
Monacočan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Monaco
Monegassin
hornjoserbsce
Monacočanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Monaco
monegassisch
hornjoserbsce
monacoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Monaco
mongolisch
hornjoserbsce
mongolski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
Mongolisch
hornjoserbsce
mongolšćina (rěč)
tež
mongolska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
Mongolischer Altai
hornjoserbsce
Mongolski Altaj (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
Mongolisches Becken
hornjoserbsce
Mongolska žłobina (žłobina)
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska
montenegrinisch
hornjoserbsce
čornohórski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
montenegrowski
kontinent
Europa
stat/region
Montenegro
Mosambik Maputo
hornjoserbsce
Mosambik (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Mosambik-Kanal Straße von Mosambik
hornjoserbsce
Mosambikski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik, Madagaskar
Mosambikaner
hornjoserbsce
Mosambičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik
Mosambikanerin
hornjoserbsce
Mosambičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik
mosambikanisch
hornjoserbsce
mosambikski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik
Mosel
hornjoserbsce
Mosel (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Moskau
hornjoserbsce
Moskwa (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Münsterländer Tieflandsbucht
hornjoserbsce
Münsterlandska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
myanmarisch
hornjoserbsce
myanmarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Myanmar
Nachitschewan
hornjoserbsce
Nachičewań (dźělny stat)
kontinent
Azija
stat/region
Azerbajdźan
Nachitschewan
hornjoserbsce
Nachičewań (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Nachičewan → Azerbajdźan
Naltschik
hornjoserbsce
Nalčik (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Kabardino-Balkarska → Ruska
namibisch
hornjoserbsce
namibiski (adjektiwiska wotwodźenka )
kontinent
Afrika
stat/region
Namibija
Nassersee
hornjoserbsce
Nasserowy jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska, Sudan
Natronsee
hornjoserbsce
Natronowy jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Neiße
hornjoserbsce
Nysa (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nepalese
hornjoserbsce
Nepalčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Nepal
Nepalesin
hornjoserbsce
Nepalčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Nepal
nepalesisch
hornjoserbsce
nepalski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Nepal
Neuseeland Wellington
hornjoserbsce
Nowoseelandska (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Pacifiski ocean
Neuseeländer
hornjoserbsce
Nowoseelandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Neuseeländerin
hornjoserbsce
Nowoseelandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
neuseeländisch
hornjoserbsce
nowoseelandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Neusibirische Inseln
hornjoserbsce
Nowosibirske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Neusüdwales
hornjoserbsce
Nowy južny Wales (krajina)
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
nicaraguanisch
hornjoserbsce
nikaraguaski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
nikaraguwaski
kontinent
Amerika
stat/region
Nikaragua
Niederguineaschwelle
hornjoserbsce
Delnjoginejski próh (próh )
tež
Delnjoguineski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
niederländisch
hornjoserbsce
nižozemski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niederländisch
hornjoserbsce
nižozemšćina (rěč)
tež
nižozemska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niedersachse
hornjoserbsce
Delnjosaksa m (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Delnjosaks; Nižosaksa m; Nižosaks
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niedersachsen
hornjoserbsce
Delnja Sakska (dźělny stat)
tež
Nižosakska
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niedersächsin
hornjoserbsce
Delnjosaksowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Nižosaksowka
kontinent
Europa
stat/region
Němska
niedersächsisch
hornjoserbsce
delnjosakski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
nižosakski
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niederschlesien
hornjoserbsce
Delnja Šleska (krajina)
tež
Delnja Šleziska
kontinent
Europa
stat/region
Němska
niederschlesisch
hornjoserbsce
delnjošleski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
nigerianisch
hornjoserbsce
nigeriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Nigerija
nigrisch
hornjoserbsce
nigerski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Niger
Nikosia
hornjoserbsce
Nikosia (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Republika Cypernska, Turkowska republika Sewjerna Cypernska
Nord-Ostseekanal
hornjoserbsce
Sewjerno-baltiskomórski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordäquatorialschwelle Asandeschwelle
hornjoserbsce
Sewjeroekwatorialny próh (próh)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Norddeutsche Tiefebene Norddeutsches Tiefland
hornjoserbsce
Sewjeroněmska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Norddeutsches Tiefland
hornjoserbsce
Sewjeroněmska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordfriese
hornjoserbsce
Sewjerny Friz (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Sewjerny Friza m
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordfriesin
hornjoserbsce
Sewjerna Frizowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
nordfriesisch
hornjoserbsce
sewjerofriziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordfriesisch
hornjoserbsce
sewjerofrizišćina (rěč)
tež
sewjerofriziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordfriesische Inseln
hornjoserbsce
Sewjerofriziske kupy (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordfriesland
hornjoserbsce
Sewjerna Friziska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
nordkoreanisch
hornjoserbsce
sewjerokorejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerna Koreja
Nordossetien-Alanien
hornjoserbsce
Sewjerna Osetska-Alanska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Nordrhein-Westfale
hornjoserbsce
Sewjerorynsko-Westfalčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordrhein-Westfalen
hornjoserbsce
Sewjerorynsko-Westfalska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordrhein-Westfälin
hornjoserbsce
Sewjerorynsko-Westfalčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
nordrhein-westfälisch
hornjoserbsce
sewjerorynsko-westfalski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordrhodesien hist Sambia
hornjoserbsce
Sewjerna Rodeziska hist (stat)
tež
Sewjerna Rhodeziska hist
kontinent
Afrika
stat/region
Nordsee
hornjoserbsce
Sewjerne morjo (morjo)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordsibirisches Tiefland
hornjoserbsce
Sewjerosibirska nižina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Nordwestpazifischer Rücken Imperatorrücken
hornjoserbsce
Sewjerozapadopacifiski hrjebjeń (hrjebjeń)
kontinent
Azija
stat/region
Pacifiski ocean
norwegisch
hornjoserbsce
norwegski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska
Norwegisch
hornjoserbsce
norwegšćina (rěč)
tež
norwegska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska
Nowaja Semlja
hornjoserbsce
Nowaja Zemlja (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Nyassaland hist Malawi
hornjoserbsce
Nyassaski kraj hist (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Malawi
Oberer See
hornjoserbsce
Horni jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada, USA
Oberguineaschwelle
hornjoserbsce
Hornjoginejski próh (próh )
tež
Hornjoguineski próh
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Oberrheinische Tiefebene
hornjoserbsce
Hornjorynska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ochotskisches Meer
hornjoserbsce
Ochotske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska, Japanska
Oder-Spree-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-sprjewiny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
omanisch
hornjoserbsce
omanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
Onegasee
hornjoserbsce
Onjegaski jězor (jězor)
tež
jězor Onjega
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Ontariosee
hornjoserbsce
jězor Ontario (jězor)
tež
Ontarioski jězor
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada, USA
Oranje-Freistaat hist
hornjoserbsce
Swobodny stat Oranje hist (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Oslo
hornjoserbsce
Oslo (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska
Ossete
hornjoserbsce
Oset, Npl Oseća, Osetojo (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Oseta, Npl Oseća, Osetojo
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Georgiska
Ossetien
hornjoserbsce
Osetska (region)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Georgiska
Ossetin
hornjoserbsce
Osetka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Georgiska
ossetisch
hornjoserbsce
osetski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Georgiska
Ossetisch
hornjoserbsce
osetšćina (rěč)
tež
osetska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Georgiska
Ostchinesisches Meer
hornjoserbsce
Wuchodochinske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Pacifiski ocean, wuchodna Azija
Österreich Wien
hornjoserbsce
Awstriska (stat)
tež
Rakuska
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Österreicher
hornjoserbsce
Awstričan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Rakušan
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
Österreicherin
hornjoserbsce
Awstričanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Rakušanka
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
österreichisch
hornjoserbsce
awstriski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
rakuski
kontinent
Europa
stat/region
Awstriska
Osteuropäische Ebene
hornjoserbsce
Wuchodoeuropska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Ostfriese
hornjoserbsce
Wuchodny Friz (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Wuchodny Friza m
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostfriesin
hornjoserbsce
Wuchodna Frizowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
ostfriesisch
hornjoserbsce
wuchodofriziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostfriesisch
hornjoserbsce
wuchodofrizišćina (rěč)
tež
wuchodofriziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostfriesische Inseln
hornjoserbsce
Wuchodofriziske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostfriesland
hornjoserbsce
Wuchodna Friziska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ostghats
hornjoserbsce
Wuchodne Ghatsy (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Östliche Sierra Madre
hornjoserbsce
Wuchodna Sierra Madre (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Ostpreußen
hornjoserbsce
Wuchodna Pruska (krajina)
tež
Narańša Pruska
kontinent
Afrika
stat/region
Pólska, Ruska, Litawska
Ostsee
hornjoserbsce
Baltiske morjo (morjo)
kontinent
Europa
stat/region
sewjerna Europa
Ostsibirische See
hornjoserbsce
Wuchodosibirske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Arktiski ocean
Ostsibirisches Gebirgsland
hornjoserbsce
Wuchodosibirske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Osttimor
hornjoserbsce
Wuchodny Timor (stat)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Pakistan Islamabad
hornjoserbsce
Pakistan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Pakistaner
hornjoserbsce
Pakistanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Pakistan
Pakistanerin
hornjoserbsce
Pakistanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Pakistan
pakistanisch
hornjoserbsce
pakistanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Pakistan
Palästina
hornjoserbsce
Palestina (region)
kontinent
Azija
stat/region
Israel, Jordaniska
Palästinenser
hornjoserbsce
Palestinjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Palestina
Palästinenserin
hornjoserbsce
Palestinjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Palestina
palästinensisch
hornjoserbsce
palestinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Palestina
Palau-Inseln
hornjoserbsce
Palauske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Palau
Palkstraße
hornjoserbsce
Palkski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska, Sri Lanka
Panama-Stadt
hornjoserbsce
Panama (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
panamaisch
hornjoserbsce
panamski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
panamaski
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
papua-neuguineisch
hornjoserbsce
papuwa-nowoginejski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
papua-nowoguineski
kontinent
Azija
stat/region
Papuwa-Nowa Gineja
paraguayisch
hornjoserbsce
paraguayski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Paraguay
Paris
hornjoserbsce
Paris (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Pazifischer Ozean Pazifik
hornjoserbsce
Pacifiski ocean (ocean)
kontinent
Azija, Amerika
stat/region
Peipussee
hornjoserbsce
Peipuski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska, Estiska
Peloponnes
hornjoserbsce
Peloponnes (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Persischer Golf
hornjoserbsce
Persiski golf (golf)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska połkupa, Iranski platow
peruanisch
hornjoserbsce
peruski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Peru
philippinisch
hornjoserbsce
filipinski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
philippinski
kontinent
Azija
stat/region
Filipiny
Pindos
hornjoserbsce
Pindos (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska, Makedonska, Bołharska
Pindosgebirge Pindos
hornjoserbsce
Pindos (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska, Makedonska, Bołharska
Piratenküste Trucial States hist
hornjoserbsce
Piratski pobrjóh (federacija)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska połkupa
Plattensee
hornjoserbsce
Balaton (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Madźarska
Plauer See
hornjoserbsce
Plauski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
polnisch
hornjoserbsce
pólski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Polnisch
hornjoserbsce
pólšćina (rěč)
tež
pólska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Pommersche Bucht
hornjoserbsce
Pomorski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Pontisches Gebirge
hornjoserbsce
Pontiske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
Port Moresby
hornjoserbsce
Port Moresby (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Papuwa-Nowa Gineja
Portugiese
hornjoserbsce
Portugalčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Portugalska
Portugiesin
hornjoserbsce
Portugalčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Portugalska
portugiesisch
hornjoserbsce
portugalski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Portugalska
Portugiesisch
hornjoserbsce
portugalšćina (rěč)
tež
portugalska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Portugalska
Potsdam
hornjoserbsce
Podstupim Gsg Podstupima (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Braniborska → Němska
Poyang-See
hornjoserbsce
jězor Poyang Hu (jězor)
kontinent
Azija
stat/region
China
pygmäisch
hornjoserbsce
pygmejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Pyrenäenhalbinsel Iberische Halbinsel
hornjoserbsce
Pyrenejska połkupa (połkupa)
tež
Iberiska połkupa
kontinent
Europa
stat/region
Španiska, Portugalska, Andorra, Gibraltar
rätoromanisch
hornjoserbsce
retoromanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Rätoromanisch
hornjoserbsce
retoromanšćina (rěč)
tež
retoromanska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Rheinisches Schiefergebirge
hornjoserbsce
Porynske šćěpjelowe horiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
rheinland-pfälzisch
hornjoserbsce
porynsko-pfalcowski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Rhodos
hornjoserbsce
Rodos (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Riesengebirge
hornjoserbsce
Kyrkonoše (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska, Čěska
Rocky Mountains
hornjoserbsce
Rocky Mountains (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Romanes
hornjoserbsce
romšćina (rěč)
tež
romska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Rotes Becken
hornjoserbsce
Čerwjena žłobina (wysokožłobina)
kontinent
Azija
stat/region
China
Rotes Meer
hornjoserbsce
Čerwjene morjo (morjo)
kontinent
Afrika, Azija
stat/region
Indiski ocean, sewjerowuchodna Afrika, Arabska połkupa
ruandisch
hornjoserbsce
ruandaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ruanda
rumänisch
hornjoserbsce
rumunski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
Rumänisch
hornjoserbsce
rumunšćina (rěč)
tež
rumunska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
Russe
hornjoserbsce
Rus (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Rusa m
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Ruska
Russin
hornjoserbsce
Rusowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Ruska
russisch
hornjoserbsce
ruski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Ruska
Russisch
hornjoserbsce
rušćina (rěč)
tež
ruska rěč
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Ruska
Russland Moskau
hornjoserbsce
Ruska (stat)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
wuchodna Europa, Azija
Russlanddeutsche
hornjoserbsce
Ruska Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Ruska
Russlanddeutscher
hornjoserbsce
Ruski Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Ruska
Ryukyu-Inseln
hornjoserbsce
Ryukyuske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Saale
hornjoserbsce
Solawa (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saar
hornjoserbsce
Saar (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarland
hornjoserbsce
Posaarska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarländer
hornjoserbsce
Posaarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarländerin
hornjoserbsce
Posaarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
saarländisch
hornjoserbsce
posaarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sachalin
hornjoserbsce
Sachalin (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Sachse
hornjoserbsce
Saksa m (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Saks
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sachsen Dresden
hornjoserbsce
Sakska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sachsen-Anhalt Magdeburg
hornjoserbsce
Saksko-Anhaltska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sachsen-Anhaltiner
hornjoserbsce
Saksko-Anhalćan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sachsen-Anhaltinerin
hornjoserbsce
Saksko-Anhalćanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
sachsen-anhaltisch
hornjoserbsce
saksko-anhaltski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sächsin
hornjoserbsce
Saksowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
sächsisch
hornjoserbsce
sakski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sahara
hornjoserbsce
Sahara (pusćina)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerna Afrika
Sajan
hornjoserbsce
Sajanske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska, Mongolska
Salvadorianer
hornjoserbsce
Salvadorjan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Salvadorčan
kontinent
Amerika
stat/region
El Salvador
Salvadorianerin
hornjoserbsce
Salvadorjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Salvadorčanka
kontinent
Amerika
stat/region
El Salvador
salvadorianisch
hornjoserbsce
salvadorski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
El Salvador
Sambesi
hornjoserbsce
Sambesi (rěka)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna a južna Afrika
Sambia Lusaka
hornjoserbsce
Sambija (stat)
tež
Sambia, Gsg Sambije
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Sambier
hornjoserbsce
Sambičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Sambija
Sambierin
hornjoserbsce
Sambičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Sambija
sambisch
hornjoserbsce
sambiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Sambija
Same
hornjoserbsce
Sam (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Sama m
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
Samin
hornjoserbsce
Samowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
Samisch
hornjoserbsce
samišćina (rěč)
tež
samiska rěč; samšćina; samska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
samisch
hornjoserbsce
samiski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
samski
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
San José
hornjoserbsce
San José (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Kosta Rika
San Marino
hornjoserbsce
San Marino (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
San Marino
San Marino
hornjoserbsce
San Marino (stat)
kontinent
Europa
stat/region
San Marino
San Salvador
hornjoserbsce
San Salvador (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
El Salvador
San-Marinese
hornjoserbsce
San-Marinočan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
San Marino
San-Marinesin
hornjoserbsce
San-Marinočanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
San Marino
san-marinesisch
hornjoserbsce
san-marinoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
San Marino
Sanaa
hornjoserbsce
Sanaa (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Jemen
Sansibar
hornjoserbsce
Sansibar (skupina kupow)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Santiago de Chile
hornjoserbsce
Santiago de Chile (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Chile
Santo Domingo
hornjoserbsce
Santo Domingo (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Dominikanska republika
Santomeer
hornjoserbsce
Santomejčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
Santomeerin
hornjoserbsce
Santomejčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
santomeisch
hornjoserbsce
santomejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
São Francisco
hornjoserbsce
São Francisco (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
São Tomé
hornjoserbsce
São Tomé (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
São Tomé und Príncipe São Tomé
hornjoserbsce
São Tomé a Príncipe m indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Ginejski golf
Sarajevo
hornjoserbsce
Sarajewo (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Bosniska a Hercegowina
Sardinien
hornjoserbsce
Sardinska (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Sargassosee
hornjoserbsce
Sargassowe morjo (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
Atlantiski ocean
Saterfriese
hornjoserbsce
Saterfriz (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saterfriesin
hornjoserbsce
Saterfrizowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
saterfriesisch
hornjoserbsce
saterfriziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saterfriesisch
hornjoserbsce
saterfrizišćina (rěč)
tež
saterfriziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saterland
hornjoserbsce
Saterska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saudi
hornjoserbsce
Sawdičan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Saudičan
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Araber
hornjoserbsce
Sawdi-Arab (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Saudi-Arab
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Araberin
hornjoserbsce
Sawdi-Arabka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Saudi-Arabka
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Saudi-Arabien Riad
hornjoserbsce
Sawdi-Arabska (stat)
tež
Saudi-Arabska
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
saudi-arabisch
hornjoserbsce
sawdi-arabski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
saudi-arabski
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Schlesien
hornjoserbsce
Šleska (krajina)
tež
Šleziska
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schlesier
hornjoserbsce
Šlezičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schlesierin
hornjoserbsce
Šlezičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
schlesisch
hornjoserbsce
šleski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
šleziski
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schleswig-Holstein
hornjoserbsce
Schleswigsko-Holsteinska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schleswig-Holsteiner
hornjoserbsce
Schleswigsko-Holsteinjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schleswig-Holsteinerin
hornjoserbsce
Schleswigsko-Holsteinjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
schleswig-holsteinisch
hornjoserbsce
schleswigsko-holsteinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schottische Hochebene
hornjoserbsce
Šotiska wysočina (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Schwäbische Alb
hornjoserbsce
Šwabska alba (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schwarzes Meer
hornjoserbsce
Čorne morjo (morjo)
kontinent
Europa, Azija
stat/region
Srjedźne morjo, Bosporus, Dardanele
Schwarzwald
hornjoserbsce
Čorny lěs (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schwede
hornjoserbsce
Šwed (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Šweda m
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Schweden Stockholm
hornjoserbsce
Šwedska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Schwedin
hornjoserbsce
Šwedowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
schwedisch
hornjoserbsce
šwedski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Schwedisch
hornjoserbsce
šwedšćina (rěč)
tež
šwedska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Schweiz Bern
hornjoserbsce
Šwicarska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Schweizer
hornjoserbsce
Šwicar (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Schweizerin
hornjoserbsce
Šwicarka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
schweizerisch
hornjoserbsce
šwicarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Schwerin
hornjoserbsce
Schwerin (město)
tež
Zwěrin
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schwerin
hornjoserbsce
Schwerin (hłowne město)
tež
Zwěrin
kontinent
Europa
stat/region
Mecklenburgsko-Předpomorska → Němska
Schweriner See
hornjoserbsce
Schwerinski jězor (jězor)
tež
Zwěrinski jězor
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Scotia-Platte
hornjoserbsce
Scotiska plata (litosferiska plata)
tež
plata Scotia
kontinent
Amerika
stat/region
južny Atlantiski ocean
Seine
hornjoserbsce
Seine (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Selenga
hornjoserbsce
Selenga (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Mongolska, Ruska
Senegal
hornjoserbsce
Senegal (rěka)
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Senegal Dakar
hornjoserbsce
Senegal (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Senegalese
hornjoserbsce
Senegalčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Senegal
Senegalesin
hornjoserbsce
Senegalčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Senegal
senegalesisch
hornjoserbsce
senegalski (adjektiwiska wotwodźenka )
kontinent
Afrika
stat/region
Senegal
Senftenberg
hornjoserbsce
Zły Komorow (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Seoul
hornjoserbsce
Seoul (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
Serbe
hornjoserbsce
Južny Serb (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Serbiska
Serbien Belgrad
hornjoserbsce
Serbiska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
Balkan
Serbin
hornjoserbsce
Južna Serbowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Serbiska
serbisch
hornjoserbsce
serbiski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
južnoserbski
kontinent
Europa
stat/region
Serbiska
Serbisch
hornjoserbsce
serbišćina (rěč)
tež
serbiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Serbiska
Sewernaja Semlja
hornjoserbsce
Sewjernaja Zemlja (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Sewjerne polarne morjo, Ruska
Seychellen
hornjoserbsce
Seychelle (skupina kupow)
kontinent
Afrika
stat/region
Seychelle
Seychellen
hornjoserbsce
Seychelle (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Indiski ocean
Shetlandinseln
hornjoserbsce
Shetlandske kupy (skupina kupow)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Shikoku
hornjoserbsce
Shikoku (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Japanska
Siebenbürgen
hornjoserbsce
Sedmihródska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
Siebenbürger
hornjoserbsce
Sedmihrodźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
Siebenbürgerin
hornjoserbsce
Sedmihrodźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
siebenbürgisch
hornjoserbsce
sedmihródski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Rumunska
Sieg
hornjoserbsce
Sieg (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sierra Nevada
hornjoserbsce
Sierra Nevada (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Simbabwe Harare
hornjoserbsce
Simbabwe m indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Simbabwer
hornjoserbsce
Simbabwečan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Simbabwe
Simbabwerin
hornjoserbsce
Simbabwečanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Simbabwe
simbabwisch
hornjoserbsce
simbabweski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Simbabwe
Sinai-Halbinsel
hornjoserbsce
połkupa Sinai (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Egyptowska
Singapur
hornjoserbsce
Singapur (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Singapur
Singapur
hornjoserbsce
Singapur (stat)
kontinent
Azija
stat/region
juhowuchodna Azija
Singapurer
hornjoserbsce
Singapurčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Singapur
Singapurerin
hornjoserbsce
Singapurčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Singapur
singapurisch
hornjoserbsce
singapurski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Singapur
Sintiza
hornjoserbsce
Sintowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sinto
hornjoserbsce
Sinto, Gsg Sinta, Npl Sintojo (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sizilianer
hornjoserbsce
Sicilčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Sizilianerin
hornjoserbsce
Sicilčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
sizilianisch
hornjoserbsce
sicilski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Sizilien
hornjoserbsce
Sicilska (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Skagerrak
hornjoserbsce
Skagerrak (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Sewjerne morjo
Skandinavien
hornjoserbsce
Skandinawiska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Skandinavier
hornjoserbsce
Skandinawičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Skandinavierin
hornjoserbsce
Skandinawičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
skandinavisch
hornjoserbsce
skandinawiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Skandinavische Halbinsel
hornjoserbsce
Skandinawiska połkupa (połkupa)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Skandinavisches Gebirge
hornjoserbsce
Skandinawiske horiny (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Skopje
hornjoserbsce
Skopje (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Makedonska
Slowake
hornjoserbsce
Słowak (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Słowakska
Slowakei Bratislava
hornjoserbsce
Słowakska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Slowakin
hornjoserbsce
Słowačka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Słowakowka
kontinent
Europa
stat/region
Słowakska
slowakisch
hornjoserbsce
słowakski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Słowakska
Slowakisch
hornjoserbsce
słowakšćina (rěč)
tež
słowakska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Słowakska
Slowene
hornjoserbsce
Słowjenc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska
Slowenien Ljubljana
hornjoserbsce
Słowjenska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Slowenin
hornjoserbsce
Słowjenka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska
slowenisch
hornjoserbsce
słowjenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska
Slowenisch
hornjoserbsce
słowjenšćina (rěč)
tež
słowjenska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska
Sochumi
hornjoserbsce
Sochumi (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Abchaziska → Georgiska
Sofia
hornjoserbsce
Sofija (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Bołharska
Somali-Halbinsel
hornjoserbsce
Somaliska połkupa (połkupa)
kontinent
Afrika
stat/region
Somali
Somalia Mogadischu
hornjoserbsce
Somalija (stat)
tež
Somalia, Gsg Somalije
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Somalier
hornjoserbsce
Somaličan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Somalija
Somalierin
hornjoserbsce
Somaličanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Somalija
somalisch
hornjoserbsce
somaliski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Somalija
Spanien Madrid
hornjoserbsce
Španiska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
zapadna Europa
Spanier
hornjoserbsce
Španičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Spanierin
hornjoserbsce
Španičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
spanisch
hornjoserbsce
španiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Spanisch
hornjoserbsce
španišćina (rěč)
tež
španiska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Španiska
Spartaner
hornjoserbsce
Spartan, Npl Spartanojo (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Spartanerin
hornjoserbsce
Spartanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Grjekska
Spessart
hornjoserbsce
Spessart (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Spratly-Inseln
hornjoserbsce
Spratlyske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Južnochinske morjo
Spree
hornjoserbsce
Sprjewja (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Spreewald
hornjoserbsce
Błóta (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Spremberg
hornjoserbsce
Grodk (město)
tež
Hródk
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Sri Lanka Colombo
hornjoserbsce
Sri Lanka, Gsg Sri Lanki (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Indiski ocean
Sri Lanker
hornjoserbsce
Sri-Lankačan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Sri Lanka
Sri Lankerin
hornjoserbsce
Sri-Lankačanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Sri Lanka
sri-lankisch
hornjoserbsce
sri-lankaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Sri Lanka
St. George’s
hornjoserbsce
St. George’s (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Grenada
St.-Lorenz-Strom
hornjoserbsce
St.-Lorencowa rěka (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Kanada
Stanowoihochland
hornjoserbsce
Stanowojske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Starnberger See
hornjoserbsce
Starnbergski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Stefaniesee
hornjoserbsce
jězor Stefanie (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska, Kenija
Steinhuder Meer
hornjoserbsce
Steinhudske morjo (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Stettiner Bucht
hornjoserbsce
Szczecinski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Stiller Ozean
hornjoserbsce
Ćichi ocean (ocean)
kontinent
Azija
stat/region
Stockholm
hornjoserbsce
Stockholm (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Stolpen
hornjoserbsce
Stołpin (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Straße von Dover Ärmelkanal
hornjoserbsce
Doverski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Wulka Britaniska
Straße von Gibraltar
hornjoserbsce
Gibraltarski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Afrika
stat/region
Španiska, Marokko
Straße von Hormus
hornjoserbsce
Hormuski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Iran, Oman
Straße von Kertsch
hornjoserbsce
Kerčski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Ukraina, Ruska
Straße von Korea
hornjoserbsce
Korejski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja, Japanska
Straße von Malakka
hornjoserbsce
Malakkaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Malajska połkupa, Sumatra
Straße von Mosambik
hornjoserbsce
Mosambikski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik, Madagaskar
Straße von Otranto
hornjoserbsce
Otrantoski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Albanska, Italska
Straße von Sizilien
hornjoserbsce
Sicilski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Afrika
stat/region
Srjedźne morjo
Suaheli
hornjoserbsce
suahelšćina (rěč)
tež
suahelska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Suaheli (der)
hornjoserbsce
Suaheličan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Suaheli (die)
hornjoserbsce
Suaheličanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Sucre
hornjoserbsce
Sucre (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Boliwiska
Südafrika Pretoria
hornjoserbsce
Južna Afrika (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
Südafrikaner
hornjoserbsce
Južnoafričan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Südafrikanerin
hornjoserbsce
Južnoafričanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
südafrikanisch
hornjoserbsce
južnoafriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Südamerika
hornjoserbsce
Južna Amerika (dźělny kontinent)
kontinent
Amerika
stat/region
Südamerikaner
hornjoserbsce
Južnoameričan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Südamerikanerin
hornjoserbsce
Južnoameričanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
südamerikanisch
hornjoserbsce
južnoameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Sudan Khartum
hornjoserbsce
Sudan (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerowuchodna Afrika
Sudaner
hornjoserbsce
Sudanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Sudan
Sudanerin
hornjoserbsce
Sudanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Sudan
sudanesisch
hornjoserbsce
sudanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Sudan
Südchinesisches Bergland
hornjoserbsce
Južnochinski hórski kraj (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
China
Südchinesisches Meer
hornjoserbsce
Južnochinske morjo (morjo)
kontinent
Azija
stat/region
Chinske morjo, Pacifiski ocean
Sudeten
hornjoserbsce
Sudety (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Čěska, Pólska
sudetendeutsch
hornjoserbsce
sudetskoněmski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Sudetendeutsche (der)
hornjoserbsce
Sudetski Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska, Němska
Sudetendeutsche (die)
hornjoserbsce
Sudetska Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Sudetenland
hornjoserbsce
Sudetska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Südkorea Seoul
hornjoserbsce
Južna Koreja (stat)
kontinent
Azija
stat/region
wuchodna Azija
Südkoreaner
hornjoserbsce
Južnokorejčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
Südkoreanerin
hornjoserbsce
Južnokorejčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
südkoreanisch
hornjoserbsce
južnokorejski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja
Südpolarmeer
hornjoserbsce
Južne polarne morjo (morjo)
kontinent
Antarktika
stat/region
Südrhodesien hist Simbabwe
hornjoserbsce
Južna Rodeziska hist (stat)
tež
Južna Rhodeziska hist
kontinent
Afrika
stat/region
Südsee
hornjoserbsce
Južne morjo (morjo)
kontinent
Amerika
stat/region
Südseeinsulaner
hornjoserbsce
wobydler južnomórskeje kupy (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Južne morjo
Südseeinsulanerin
hornjoserbsce
wobydlerka južnomórskeje kupy (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Južne morjo
Südtirol
hornjoserbsce
Južny Tirol (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Südtiroler
hornjoserbsce
Južnotirolčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Südtirolerin
hornjoserbsce
Južnotirolčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
südtirolisch
hornjoserbsce
južnotirolski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Suezkanal
hornjoserbsce
Suezski kanal (kanal)
tež
Sueski kanal
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska
Sulu-Inseln
hornjoserbsce
Suluske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Filipiny
Sumatra
hornjoserbsce
Sumatra (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Sundastraße
hornjoserbsce
Sundaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Indoneska
Suomi finnisch
hornjoserbsce
finšćina (rěč)
tež
finska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Finska
Suriname Paramaribo
hornjoserbsce
Surinam (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
južna Amerika
Surinamer
hornjoserbsce
Surinamjan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Surinamčan
kontinent
Amerika
stat/region
Surinam
Surinamerin
hornjoserbsce
Surinamčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Surinam
surinamisch
hornjoserbsce
surinamski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Surinam
Swasi
hornjoserbsce
swazišćina (rěč)
tež
swaziska rěč
kontinent
Afrika
stat/region
Swaziska
Swasi (die)
hornjoserbsce
Swazičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Swaziska
Swasi (der)
hornjoserbsce
Swazičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Swaziska
Swasiland Mbabane
hornjoserbsce
Swaziska (stat)
tež
Swazilandska
kontinent
Afrika
stat/region
južna Afrika
swasiländisch
hornjoserbsce
swaziski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
swazilandski
kontinent
Afrika
stat/region
Swaziska
Sylt
hornjoserbsce
Sylt (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Syrdarja
hornjoserbsce
Syrdarja (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan, Kazachstan, Tadźikistan
Syrer
hornjoserbsce
Syričan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Syriska
Syrerin
hornjoserbsce
Syričanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Syriska
Syrien Damaskus
hornjoserbsce
Syriska (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
syrisch
hornjoserbsce
syriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Syriska
Tadschike
hornjoserbsce
Tadźik (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Tadźika m
kontinent
Azija
stat/region
Tadźikistan
Tadschikin
hornjoserbsce
Tadźikowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Tadźikistan
tadschikisch
hornjoserbsce
tadźikski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Tadźikistan
Tadschikisch
hornjoserbsce
tadźikšćina (rěč)
tež
tadźikska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Tadźikistan
Tadschikistan Duschanbe
hornjoserbsce
Tadźikistan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Tai-See
hornjoserbsce
jězor Tai Hu (jězor)
kontinent
Azija
stat/region
China
Taimyr-Halbinsel
hornjoserbsce
Tajmyrska połkupa (połkupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Taischet
hornjoserbsce
Tajšet (město)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
taiwanisch
hornjoserbsce
taiwanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Taiwan
tamilisch
hornjoserbsce
tamilski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska, Sri Lanka
Tanganjikasee
hornjoserbsce
Tanganjikaski jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Demokratiska republika Kongo, Tansanija, Sambija, Burundi
Tansania Dodoma
hornjoserbsce
Tansanija (stat)
tež
Tansania, Gsg Tansanije
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Tansanier
hornjoserbsce
Tansaničan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Tansanierin
hornjoserbsce
Tansaničanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
tansanisch
hornjoserbsce
tansaniski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija
Taschkent
hornjoserbsce
Taškent (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan
Taunus
hornjoserbsce
Taunus (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Tegernsee
hornjoserbsce
Tegernski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Tellatlas
hornjoserbsce
Tellowy atlas (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Marokko
Tennessee
hornjoserbsce
Tennessee (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Tethys-Meer
hornjoserbsce
Tethys (morjo)
tež
Tethyski ocean
kontinent
Afrika
stat/region
thailändisch
hornjoserbsce
thailandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Thailandska
Themse
hornjoserbsce
Themse (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
thüringisch
hornjoserbsce
durinski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Tian Shan
hornjoserbsce
Tienšan (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Afrika
Tibesti
hornjoserbsce
Tibesti (horiny)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
Tienschan
hornjoserbsce
Tienšan (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Afrika
Tiflis
hornjoserbsce
Tiflis (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Georgiska
Tigris
hornjoserbsce
Tigris (rěka)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Titicacasee
hornjoserbsce
Titicacaski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Peru, Boliwiska
togoisch
hornjoserbsce
togoski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Togo
Tollensesee
hornjoserbsce
Tollensyny jězor* (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Transhimalaya
hornjoserbsce
Transhimalaja (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
China (Tibet)
Tripolis
hornjoserbsce
Tripolis (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Libyska
Trucial States hist Piratenküste
hornjoserbsce
Trucial States hist (federacija)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska połkupa
Tschad N’Djamena
hornjoserbsce
Čad (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Tschadbecken
hornjoserbsce
Čadska žłobina (žłobina)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Tschader
hornjoserbsce
Čadźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
Tschaderin
hornjoserbsce
Čadźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
tschadisch
hornjoserbsce
čadski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
Tschadsee
hornjoserbsce
Čadski jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad, Kamerun, Nigerija, Niger
Tscheboksary
hornjoserbsce
Čeboksary (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Čuwašiska → Ruska
Tscheche
hornjoserbsce
Čech (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Tschechien Prag
hornjoserbsce
Čěska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Tschechin
hornjoserbsce
Čechowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
tschechisch
hornjoserbsce
čěski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Tschechisch
hornjoserbsce
čěšćina (rěč)
tež
čěska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Tscherkesse
hornjoserbsce
Čerkes (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Čerkesa m
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Tscherkessin
hornjoserbsce
Čerkesowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
tscherkessisch
hornjoserbsce
čerkeski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Tscherkessk
hornjoserbsce
Čerkesk (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Karačajsko-Čerkeska → Ruska
Tscherskigebirge
hornjoserbsce
Horiny Čerskeho (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Tschetschene
hornjoserbsce
Čečen, Npl Čečenojo (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Čečena m, Npl Čečenojo
kontinent
Europa
stat/region
Čečenska → Ruska
Tschetschenien Grosny
hornjoserbsce
Čečenska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Tschetschenin
hornjoserbsce
Čečenka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Čečenska → Ruska
tschetschenisch
hornjoserbsce
čečenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Čečenska → Ruska
Tschetschenisch
hornjoserbsce
čečenšćina (rěč)
tež
čečenska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Čečenska → Ruska
Tschita
hornjoserbsce
Čita (město)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Tschuktschen-Halbinsel
hornjoserbsce
Čukčiska połkupa (połkupa)
tež
Čukotka
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Tschuwasche
hornjoserbsce
Čuwaš (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Čuwaša m
kontinent
Azija
stat/region
Čuwašiska → Ruska
Tschuwaschien
hornjoserbsce
Čuwašiska (dźělny stat)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Tschuwaschin
hornjoserbsce
Čuwaška (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Čuwašiska → Ruska
tschuwaschisch
hornjoserbsce
čuwašiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Čuwašiska → Ruska
Tschuwaschisch
hornjoserbsce
čuwašćina (rěč)
tež
čuwašska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Čuwašiska → Ruska
Tunesien Tunis
hornjoserbsce
Tuneziska (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerna Afrika
Tunesier
hornjoserbsce
Tunezičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Tunesierin
hornjoserbsce
Tunezičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
tunesisch
hornjoserbsce
tuneziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Tunis
hornjoserbsce
Tunis (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Turfan-Senke
hornjoserbsce
Turfanska dolina (dolina )
tež
Turfanska nurina
kontinent
Azija
stat/region
China
Turkana-See
hornjoserbsce
jězor Turkana (jězor)
tež
Turkanaski jězor
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija
türkisch
hornjoserbsce
turkowski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska
Türkisch
hornjoserbsce
turkowšćina (rěč)
tež
turkowska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska
turkmenisch
hornjoserbsce
turkmenski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Turkmenistan
Turkmenisch
hornjoserbsce
turkmenšćina (rěč)
tež
turkmenska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Turkmenistan
Turkmenistan Aschgabat
hornjoserbsce
Turkmenistan (stat)
tež
Turkmenska
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Turpan-Senke
hornjoserbsce
Turfanska dolina (dolina )
tež
Turfanska nurina
kontinent
Azija
stat/region
China
Tyrrhenisches Meer
hornjoserbsce
Tyrreniske morjo (morjo)
tež
Tyrrenske morjo
kontinent
Europa
stat/region
Srjedźne morjo
ugandisch
hornjoserbsce
ugandaski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
ugandiski
kontinent
Afrika
stat/region
Uganda
ukrainisch
hornjoserbsce
ukrainski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Ukraina
Ukrainisch
hornjoserbsce
ukrainšćina (rěč)
tež
ukrainska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Ukraina
ungarisch
hornjoserbsce
madźarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Madźarska
Ungarisch
hornjoserbsce
madźaršćina (rěč)
tež
madźarska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Madźarska
Ungarische Tiefebene
hornjoserbsce
Madźarska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Madźarska
Unstrut
hornjoserbsce
Unstrut (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
uruguayisch
hornjoserbsce
uruguayski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Uruguay
US-Amerikaner
hornjoserbsce
US-Američan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
US-Amerikanerin
hornjoserbsce
US-Američanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
US-amerikanisch
hornjoserbsce
US-ameriski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Usbeke
hornjoserbsce
Uzbek (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Uzbeka m
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan
Usbekin
hornjoserbsce
Uzbekowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan
usbekisch
hornjoserbsce
uzbekski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan
Usbekisch
hornjoserbsce
uzbekšćina (rěč)
tež
uzbekska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Uzbekistan
Usbekistan Taschkent
hornjoserbsce
Uzbekistan (stat)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Azija
Usedom
hornjoserbsce
Usedom (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Vänersee
hornjoserbsce
Vänerski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Vatikanstadt
hornjoserbsce
Vatikanske město (stat)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Vättersee
hornjoserbsce
Vätterski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
venezolanisch
hornjoserbsce
venezuelski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Venezuela
Vereinige Staaten von Amerika Washington
hornjoserbsce
Zjednoćene staty Ameriki (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Sewjerna Amerika
Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi
hornjoserbsce
Zjednoćene arabske emiraty (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Arabska
Vesuv
hornjoserbsce
Vesuv (hora)
kontinent
Europa
stat/region
Italska
Vetschau
hornjoserbsce
Wětošow (město)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Victoriawüste
hornjoserbsce
pusćina Victorije (pusćina)
tež
Victoriaska pusćina
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
Vietnamese
hornjoserbsce
Vietnamjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Vietnam
Vietnamesin
hornjoserbsce
Vietnamjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Vietnam
vietnamesisch
hornjoserbsce
vietnamski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Vietnam
Vietnamesisch
hornjoserbsce
vietnamšćina (rěč)
tež
vietnamska rěč
kontinent
Azija
stat/region
Vietnam
Viktoriasee
hornjoserbsce
Viktoriaski jězor (jězor)
tež
jězor Victoria
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija, Uganda, Kenija
Vilnius
hornjoserbsce
Vilnius (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Litawska
Vogelsberg
hornjoserbsce
Vogelsberg (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Vogesen
hornjoserbsce
Vogesy (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
vogtländisch
hornjoserbsce
vogtlandski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
bohotski
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Volta-Stausee
hornjoserbsce
Voltaski spjaty jězor (jězor)
kontinent
Afrika
stat/region
Ghana
Vorderasien
hornjoserbsce
Prědnja Azija (region)
kontinent
Azija
stat/region
zapadna Azija
Waliser Kymre
hornjoserbsce
Walizičan m (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Waliserin Kymrin
hornjoserbsce
Walizičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
walisisch kymrisch
hornjoserbsce
waliziski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Walisisch
hornjoserbsce
walizišćina (rěč)
tež
waliziska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Warschau
hornjoserbsce
Waršawa (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Washington
hornjoserbsce
Washington (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Zjednoćene staty Ameriki
Weichsel
hornjoserbsce
Wisła (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska
Weiße Elster
hornjoserbsce
Běły Halštrow (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Weißer Nil
hornjoserbsce
Běły Nil (rěka)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Weißes Meer
hornjoserbsce
Běłe morjo (morjo)
kontinent
Europa
stat/region
Ruska
Weißrusse
hornjoserbsce
Běłorus (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Běłorusa m
kontinent
Europa
stat/region
Běłoruska
Weißrussin
hornjoserbsce
Běłorusowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Běłoruska
weißrussisch
hornjoserbsce
běłoruski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Běłoruska
Weißrussisch
hornjoserbsce
běłorušćina (rěč)
tež
běłoruska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Běłoruska
Weißrussland Minsk
hornjoserbsce
Běłoruska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
wuchodna Europa
Werchojansker Gebirge
hornjoserbsce
Wjerchojanske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Weser
hornjoserbsce
Weser f, Gsg Wesery (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Westerwald
hornjoserbsce
Westerwald (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Westghats
hornjoserbsce
Zapadne Ghatsy (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Westliche Sierra Madre
hornjoserbsce
Zapadna Sierra Madre (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko, USA
Westsibirisches Tiefland
hornjoserbsce
Zapadosibirska nižina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Winnipegsee
hornjoserbsce
Winnipegski jězor (jězor)
kontinent
Amerika
stat/region
Kanada
Wladikawkas
hornjoserbsce
Wladikawkaz (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Sewjerna Osetska-Alanska → Ruska
Wrangel-Insel
hornjoserbsce
Wrangelska kupa (kupa)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Wüste Tharr
hornjoserbsce
pusćina Tharr (pusćina)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Yamoussoukro
hornjoserbsce
Yamoussoukro (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Słonowinowy pobrjóh
Zagrosgebirge
hornjoserbsce
Zagroske horiny (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
Iran, Irak
Zentralafrikanische Republik Bangui
hornjoserbsce
Centralnoafriska republika (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Zentralafrikanische Schwelle
hornjoserbsce
Centralnoafriski próh (próh )
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Zentralmassiv
hornjoserbsce
Centralny masiw (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska
Zschopau
hornjoserbsce
Zschopau (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
zyprisch
hornjoserbsce
cypernski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
cypriski
kontinent
Azija
stat/region
Republika Cypernska, Turkowska republika Sewjerna Cypernska