Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Biskaya": 2 hesłow namakał


hornjoserbsce
Biskaja (golf)
tež
Biskajski golf
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Španiska
Golf von Biskaya Biskaya
hornjoserbsce
Biskajski golf (golf)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska,Španiska