Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Bissau": 3 hesłow namakał


Bissau
hornjoserbsce
Bissau (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Gineja-Bissau
Guinea-Bissau Bissau
hornjoserbsce
Gineja-Bissau, Gsg Gineje-Bissauwa (stat)
tež
Guinea-Bissau, Gsg Guineje-Bissauwa
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
guinea-bissauisch
hornjoserbsce
ginejsko-bissauski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
guinesko-bissauski
kontinent
Afrika
stat/region
Gineja-Bissau