Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
See, s


wuslědk za"São": 3 hesłow namakał


São Francisco
hornjoserbsce
São Francisco (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
Brazilska
São Tomé
hornjoserbsce
São Tomé (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
São Tomé a Príncipe
São Tomé und Príncipe São Tomé
hornjoserbsce
São Tomé a Príncipe m indekl (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
Ginejski golf