Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano
die, Aden, der, El, He, Ire, la, N, Ob, Po, s, See, St


wuslědk za"de": 124 hesłow namakał


Aborigine (der)
hornjoserbsce
Aboridźin (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Awstralija
stat/region
Awstralska
Anden
hornjoserbsce
Andy (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Ardennen
hornjoserbsce
Ardenny plt (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska, Luxemburg, Francoska
Asandeschwelle Nordäquatorialschwelle
hornjoserbsce
Azandski próh (próh)
tež
Azandeski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Baden
hornjoserbsce
Badenska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württemberg
hornjoserbsce
Badensko-Württembergska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württemberger
hornjoserbsce
Badensko-Württembergčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Baden-Württembergerin
hornjoserbsce
Badensko-Württembergčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
baden-württembergisch
hornjoserbsce
badensko-württembergski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Badener
hornjoserbsce
Badenjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Badenerin
hornjoserbsce
Badenjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bangladesch Dhaka
hornjoserbsce
Bangladeš (stat)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Bangladescher Bengale
hornjoserbsce
Bangladeščan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Bengalčan
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
Bangladescherin Bengalin
hornjoserbsce
Bangladeščanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Bengalčanka
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
bangladeschisch
hornjoserbsce
bangladešski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Bangladeš
Beskiden
hornjoserbsce
Beskidy (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Pólska, Čěska, Słowakska, Ukraina
Bode
hornjoserbsce
Bode (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Bodensee
hornjoserbsce
Bodamski jězor (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburg Potsdam
hornjoserbsce
Braniborska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburg
hornjoserbsce
Brandenburg (město)
tež
Branibor
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburger
hornjoserbsce
Braniborčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburgerin
hornjoserbsce
Braniborčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
brandenburgisch
hornjoserbsce
braniborski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Demokratische Republik Kongo
hornjoserbsce
Demokratiska republika Kongo (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
deutsch
hornjoserbsce
němski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsch
hornjoserbsce
němčina (rěč)
tež
němska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsch-Ostafrika hist
hornjoserbsce
Němska wuchodna Afrika hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Tansanija, Ruanda, Burundi, Mosambik
Deutsch-Südwestafrika hist
hornjoserbsce
Němska juhozapadna Afrika hist (prjedawša kolonija)
kontinent
Afrika
stat/region
Namibija
Deutsche
hornjoserbsce
Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutsche Bucht
hornjoserbsce
Němski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutscher
hornjoserbsce
Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Deutschland Berlin
hornjoserbsce
Němska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
srjedźna Europa
Dresden
hornjoserbsce
Drježdźany (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Sakska → Němska
Ems-Jade-Kanal
hornjoserbsce
Emsko-jadeski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Engländer
hornjoserbsce
Jendźelčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Engländerin
hornjoserbsce
Jendźelčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Wulka Britaniska
Flandern
hornjoserbsce
Flandriska (krajina)
tež
Flandernska
kontinent
Europa
stat/region
Belgiska
Freiberger Mulde
hornjoserbsce
Freibergska Mulda (rěka)
tež
Freibergska Modłej, Gsg Modłeje, {D/Lsg] Modłeji
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Golf von Aden
hornjoserbsce
Adenski golf (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Čerwjene morjo, Indiski ocean
Greifswalder Bucht
hornjoserbsce
Greifswaldski zaliw (zaliw)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Grönländer
hornjoserbsce
Grönlandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Danska
Grönländerin
hornjoserbsce
Grönlandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Danska
Hiddensee
hornjoserbsce
Hiddensee (kupa)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Hochland der Schotts
hornjoserbsce
Wysočina słonych jězorow (wysočina)
kontinent
Afrika
stat/region
Algeriska
Hochland von Dekkan
hornjoserbsce
Dekkanska wysočina (wysočina)
tež
Dekkanski platow
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Holländer
hornjoserbsce
Hollandźan (přisłušnik luda/ wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Holländerin
hornjoserbsce
Hollandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Isländer
hornjoserbsce
Islandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Isländerin
hornjoserbsce
Islandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Israeli (der)
hornjoserbsce
Israelčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Israel
Jadebusen
hornjoserbsce
Jadeski zaliw (zaliw)
tež
zaliw Jady
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Kommandeur-Inseln
hornjoserbsce
Komanderske kupy (skupina kupow)
kontinent
Azija
stat/region
Ruska
Kurde
hornjoserbsce
Kurd (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Kurda m
kontinent
Azija
stat/region
Turkowska, Iran, Irak, Syriska
Lüneburger Heide
hornjoserbsce
Lüneburgska hola (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Magdeburg
hornjoserbsce
Magdeburg (hłowne město)
tež
Dźěwin
kontinent
Europa
stat/region
Saksko-Anhaltska → Němska
Magdeburger Börde
hornjoserbsce
Magdeburgska berda (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Massai (der)
hornjoserbsce
Massai m, Gsg Massaija, Npl Massaijojo (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Kenija, Tansanija
mitteldeutsch
hornjoserbsce
srjedźoněmski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mitteldeutschland
hornjoserbsce
srjedźna Němska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Montevideo
hornjoserbsce
Montevideo (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Uruguay
Mulde
hornjoserbsce
Modłej, Gsg Modłeje, D/Lsg Modłeji (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mulde
hornjoserbsce
Mulda (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Münsterländer Tieflandsbucht
hornjoserbsce
Münsterlandska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Neu-Delhi
hornjoserbsce
New Delhi (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Neuseeländer
hornjoserbsce
Nowoseelandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Neuseeländerin
hornjoserbsce
Nowoseelandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Nowoseelandska
Niederguineaschwelle
hornjoserbsce
Delnjoginejski próh (próh )
tež
Delnjoguineski próh
kontinent
Afrika
stat/region
centralna Afrika
Niederkalifornien
hornjoserbsce
Delnja Kaliforniska (połkupa)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Niederlande Amsterdam
hornjoserbsce
Nižozemska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
zapadna Europa
Niederländer
hornjoserbsce
Nižozemjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niederländerin
hornjoserbsce
Nižozemjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
niederländisch
hornjoserbsce
nižozemski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niederländisch
hornjoserbsce
nižozemšćina (rěč)
tež
nižozemska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Nižozemska
Niedersachse
hornjoserbsce
Delnjosaksa m (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Delnjosaks; Nižosaksa m; Nižosaks
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niedersachsen
hornjoserbsce
Delnja Sakska (dźělny stat)
tež
Nižosakska
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niedersächsin
hornjoserbsce
Delnjosaksowka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Nižosaksowka
kontinent
Europa
stat/region
Němska
niedersächsisch
hornjoserbsce
delnjosakski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
nižosakski
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Niederschlesien
hornjoserbsce
Delnja Šleska (krajina)
tež
Delnja Šleziska
kontinent
Europa
stat/region
Němska
niederschlesisch
hornjoserbsce
delnjošleski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nigerdelta
hornjoserbsce
Nigerowy delta (krajina)
kontinent
Afrika
stat/region
Nigerija
Norddeutsche Tiefebene Norddeutsches Tiefland
hornjoserbsce
Sewjeroněmska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Norddeutsches Tiefland
hornjoserbsce
Sewjeroněmska nižina (nižina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Nordrhodesien hist Sambia
hornjoserbsce
Sewjerna Rodeziska hist (stat)
tež
Sewjerna Rhodeziska hist
kontinent
Afrika
stat/region
Odenwald
hornjoserbsce
Odenski lěs (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oder
hornjoserbsce
Wódra (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oder-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oder-Spree-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-sprjewiny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oderbruch
hornjoserbsce
Wódriny łuh (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Rio de la Plata
hornjoserbsce
Rio de la Plata (wuliw)
kontinent
Amerika
stat/region
Uruguay, Argentinska
Rio Grande
hornjoserbsce
Rio Grande (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Mexiko
Ruander
hornjoserbsce
Ruandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Ruanda
Ruanderin
hornjoserbsce
Ruandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ruanda
Russlanddeutsche
hornjoserbsce
Ruska Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Ruska
Russlanddeutscher
hornjoserbsce
Ruski Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Ruska
Saarländer
hornjoserbsce
Posaarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarländerin
hornjoserbsce
Posaarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Santiago de Chile
hornjoserbsce
Santiago de Chile (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Chile
Schwede
hornjoserbsce
Šwed (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Šweda m
kontinent
Europa
stat/region
Šwedska
Schweden Stockholm
hornjoserbsce
Šwedska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
Skandinawiska
Steinhuder Meer
hornjoserbsce
Steinhudske morjo (jězor)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Suaheli (der)
hornjoserbsce
Suaheličan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
wuchodna Afrika
Sudeten
hornjoserbsce
Sudety (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Čěska, Pólska
sudetendeutsch
hornjoserbsce
sudetskoněmski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Sudetendeutsche (der)
hornjoserbsce
Sudetski Němc (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska, Němska
Sudetendeutsche (die)
hornjoserbsce
Sudetska Němka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Sudetenland
hornjoserbsce
Sudetska (krajina)
kontinent
Europa
stat/region
Čěska
Südrhodesien hist Simbabwe
hornjoserbsce
Južna Rodeziska hist (stat)
tež
Južna Rhodeziska hist
kontinent
Afrika
stat/region
Swasi (der)
hornjoserbsce
Swazičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Swaziska
Thai (der)
hornjoserbsce
Thai, Gsg Thaija (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Thailandska
Thailänder
hornjoserbsce
Thailandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Thailandska
Thailänderin
hornjoserbsce
Thailandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Thailandska
Tschader
hornjoserbsce
Čadźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
Tschaderin
hornjoserbsce
Čadźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Čad
Tuareg plt indekl
hornjoserbsce
Tuaregojo (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Tuareg plt indekl
kontinent
Afrika
stat/region
sewjerna Afrika
Ugander
hornjoserbsce
Ugandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Uganda
Uganderin
hornjoserbsce
Ugandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Uganda
Ulan-Ude
hornjoserbsce
Ulan-Ude (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Burjatska → Ruska
Vogtländer
hornjoserbsce
Vogtlandźan (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Bohoćan
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Vogtländerin
hornjoserbsce
Vogtlandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
tež
Bohoćanka
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Vorderasien
hornjoserbsce
Prědnja Azija (region)
kontinent
Azija
stat/region
zapadna Azija
Vorderindien
hornjoserbsce
Prědnja Indiska (region)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Yaoundé
hornjoserbsce
Yaoundé (hłowne město)
kontinent
Afrika
stat/region
Kamerun
Zulu (der)
hornjoserbsce
Zulu m, Gsg Zuluwa (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Južna Afrika
Zwickauer Mulde
hornjoserbsce
Zwickauska Modłej, Gsg Modłeje, D/Lsg Modłeji (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska