Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Ire": 4 hesłow namakał


Baschkire
hornjoserbsce
Baškir (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Baškira m
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Buenos Aires
hornjoserbsce
Buenos Aires (hłowne město)
kontinent
Amerika
stat/region
Argentinska
Ire
hornjoserbsce
Ir (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Ira m
kontinent
Europa
stat/region
Irska
Loire
hornjoserbsce
Loire (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska