Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Irin": 2 hesłow namakał


Baschkirin
hornjoserbsce
Baškirka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Baškortostan → Ruska
Irin
hornjoserbsce
Irka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Irska