Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Iran": 6 hesłow namakał


Hochland von Iran
hornjoserbsce
Iranska wysočina (wysočina)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
Iran Teheran
hornjoserbsce
Iran (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Iraner
hornjoserbsce
Iranjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
Iranerin
hornjoserbsce
Iranjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
iranisch
hornjoserbsce
iranski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
Tirana
hornjoserbsce
Tirana (hłowne město)
kontinent
Europa
stat/region
Albanska