Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Oman": 11 hesłow namakał


Golf von Oman
hornjoserbsce
Omanski golf (golf)
kontinent
Azija
stat/region
Arabske morjo
Oman Maskat
hornjoserbsce
Oman (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
Omaner
hornjoserbsce
Omanjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
Omanerin
hornjoserbsce
Omanjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
omanisch
hornjoserbsce
omanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Oman
Rätoromane
hornjoserbsce
Retoroman (přisłušnik luda/wobydler)
tež
Retoromana m
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Rätoromanin
hornjoserbsce
Retoromanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
rätoromanisch
hornjoserbsce
retoromanski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Rätoromanisch
hornjoserbsce
retoromanšćina (rěč)
tež
retoromanska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Šwicarska
Romanes
hornjoserbsce
romšćina (rěč)
tež
romska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Romani
hornjoserbsce
romšćina (rěč)
tež
romska rěč
kontinent
Europa
stat/region