Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Tian": 5 hesłow namakał


Haitianer
hornjoserbsce
Haitičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Amerika
stat/region
Haiti
Haitianerin
hornjoserbsce
Haitičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Amerika
stat/region
Haiti
haitianisch
hornjoserbsce
haitiski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Amerika
stat/region
Haiti
Tian Shan
hornjoserbsce
Tienšan (horiny)
kontinent
Azija
stat/region
centralna Afrika
Vientiane
hornjoserbsce
Vientiane (hłowne město)
kontinent
Azija
stat/region
Laos