Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Gran": 2 hesłow namakał


Gran Chaco
hornjoserbsce
Gran Chaco (nižina)
kontinent
Amerika
stat/region
Argentinska, Paraguay, Boliwiska
Rio Grande
hornjoserbsce
Rio Grande (rěka)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Mexiko